Lederrekruttering

Vårt Lederrekrutterings-konsept er tilpasset offentlig sektor og private bedrifter som skal rekruttere topp- og mellomledere. Lederrekrutterings-konseptet er en hybridmodell hvor vi trekker essensen ut av vårt Executive-konsept og kombinerer dette med annonsert rekruttering. Vår rekrutteringskompetanse sikrer at våre kunder får avlastning, kvalitetssikring og større trygghet for å velge rett person på rett plass.

Vi gjennomfører alltid grundige analyser i form av individuelle samtaler med et utvalg av medarbeiderne hos oppdragsgiver. Denne analysen resulterer i en utvidet kravspesifikasjon som inneholder oppgaver, mål, egenskaper og forutsetninger for den aktuelle stilling. Basert på denne kravprofilen etableres en felles forståelse om kandidatens ønskede profil.

Annonseringen tar hensyn til konfidensialitet og profileringsbehov. Vi har løsninger for både enkeltannonsering og større kampanjer. Vi gjennomfører samtidig kandidatsøk i våre nettverk og baser for å sikre at våre oppdragsgivere får kandidater som oppfyller kravene til stillingen.

1. Virksomhets og jobbanalyse

2. Annonsering/Research

3. Seleksjon

4. Kvalitetssikring

5. Kandidatpresentasjon

6. Kontrakt

Sertifiseringer

DNV-GL logo
Semac logo
Cut-e logo

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Strandgate 3
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

scroll up