Styreevaluering og rekruttering

Kravene til styrer og styremedlemmer har økt kraftig de siste årene. Ifølge Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) bør evaluering av styret og dets funksjon skje årlig. For de styrer som ønsker ekstern bistand til denne evalueringen, gjennomfører vi styreevalueringer for å gi styret konstruktive innspill til deres eget forbedringsarbeid. I tillegg vil styreevalueringen gi eierne/valgkomiteen nyttige innspill når de skal evaluere det eksisterende styrets kompetansesammensetning og funksjonsmåte.

Vi bistår også i arbeidet med rekruttering av nye styremedlemmer, enten i form av supplering av enkeltstyremedlemmer eller til sammensetning av hele styrekollegiet. Som basis for dette arbeidet har vi en velprøvet metodikk for å avdekke kompetansebehov for hele styrekollegiet eller kompetansegap i forbindelse med enkeltrekruttering av styremedlemmer.                               

Sertifiseringer

DNV-GL logo
Semac logo
Cut-e logo

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Strandgate 3
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

scroll up