Ledige stillinger

Vi i Agilium Worldwide Norway legger stor vekt på at du som kandidat skal føle deg ivaretatt når du er i en prosess om en fremtidig ansettelse hos en av våre oppdragsgivere.

Vi garanterer deg at du skal få all informasjon som er nødvendig om den aktuelle stillingen og den aktuelle arbeidsgiveren, slik at du skal kunne fatte rett beslutning i forhold til din videre karriereutvikling.

 *   Vi har gitt våre oppdragsgivere «Rett person på rett plass» garanti og vil aldri presentere deg som kandidat til en stilling vi ikke tror du vil trives i.

 *   Vi garanterer deg konfidensiell behandling også overfor våre oppdragsgivere inntil vi har avtalt med deg overfor hvem og når ditt kandidatur skal bli kjent.

 *   Vi vet at det er krevende for en kandidat å være involvert i en ansettelsesprosess, og vi vil derfor holde deg løpende orientert om fremdriften i prosessen.

 *   Hvis du har søkt på en stilling hos oss, vil du få informasjon etter søknadsfristens utløp om tidsplanen for den videre prosess.

Våre ledige stillinger

Nye ledige stillinger

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up