Sluttvurderinger

Vårt Sluttvurderings-konsept er tilpasset virksomheter som gjennomfører rekrutteringsprosessen selv, men som ønsker en kvalitetssikring av finalekandidaten(e). Sluttvurderingene baseres på vår forståelse av organisasjonen og en detaljert kravprofil som inneholder oppgaver, mål, egenskaper og forutsetninger for de aktuelle stillingene. Vi benytter evne-/ferdighetstester samt personlighetstester som grunnlag for en grundig samtale med de aktuelle kandidatene. Vi gjennomfører deretter både en bakgrunnssjekk og referansesamtaler før vi utarbeider en kandidatrapport til oppdragsgiver.

1. Jobbanalyse 

2. Test og vurdering

3. Kvalitetssikring 

4. Rapport

Ansvarlig Rådgiver


Kathrine Kreutzer

Senior Rådgiver
930 35 792
kk@awn.no

Sertifiseringer

DNV-GL logo
Semac logo
Cut-e logo
istyrelsen

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Strandgate 3
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

scroll up