Slik gjør du bedriften attraktiv

Hvordan tiltrekke seg de gode jobbsøkerne uten å være med på lønnsgaloppen? Målrettede ansattgoder er et godt sted å begynne.

Lønn er selvfølgelig viktig for mange, særlig i en tid med renteøkninger og prisvekst. Men ikke nødvendigvis blant alle jobbsøkere. Derfor er det viktig å definere målgruppen når man går ut for å rekruttere, understreker Henrik Øhrn, fagansvarlig for HR i medlemsorganisasjon HR Norge.

Ulike ønsker og behov
Pensjon, helsetjenester, forsikring, trening, barnehage, feriesteder og fleksibel arbeidssituasjon. Dette er typiske ansattgoder som bedrifter tilbyr. HR Norge gjør jevnlige undersøkelser av hva som betyr mest for ulike grupper.

– Yngre jobbsøkere er opptatt av lønn, sosiale møteplasser på jobben og mulighetene for utvikling og videre karriere. Et nøkkelord kan være «employability» – det at man får oppgaver, utvikling og prosjekter som øker personens attraktivitet i arbeidslivet, sier Øhrn.

Barnefamilier etterspør fleksibilitet i arbeidssituasjonen for å få hverdagen til å gå opp. Pensjon får større betydning med alderen, samtidig som karriere ikke er like viktig for de godt voksne. De verdsetter kundekontakten og å jobbe med bedriftens kjernevirksomhet. Ulike grupper har altså ulike behov, påpeker han.

Budskapet må treffe
For de unge er trening og fredagspils viktig, mens de eldre verdsetter samarbeid og teamfølelse. Derfor må godene og kommunikasjonene av dem målrettes overfor ulike grupper. Ellers risikerer man å bomme i jakten på de beste søkerne.

Det samme gjelder valg av kommunikasjonskanaler. Unge jobbsøkere treffes best gjennom sosiale medier, i større grad enn via tradisjonell annonsering og karrieredager.

Mangfold og samfunnsansvar
En ny trend er at klima og bærekraft får større betydning igjen etter en tids pause, særlig for yngre søkere. Mangfold, samfunnsansvar og opplevelsen av å utføre et meningsfylt arbeid trumfer høyere lønn. Arbeidsgiverens faktiske verdier og «branding» er nøkkelen, både internt og eksternt. Bedriften må ikke bare leve opp til verdiene, de må også kommuniseres på en ærlig og oppriktig måte. Etter noen år med «grønnvasking» ser flere med mer kritisk blikk på hva bedriftene gjør, mener Øhrn.

Ordvalget i stillingsannonser er naturligvis viktig for å treffe riktig målgruppe. Like viktig er bildevalget i firmaets kommunikasjon.

– Vi ønsker å se fotografier av folkene som jobber der, ikke innkjøpte glansbilder. Bildene må signalisere en ekthet som en mulig kandidat kan kjenne seg igjen i. Tilstedeværelse i offentligheten er også viktig. Det teller mye at lederen og ansatte er synlige og bidrar til å profilere bedriften på en positiv måte, sier Øhrn.

Hvordan holde på folk?
Bedriften må altså kommunisere ærlig, og vokte seg for å love for mye.

– Når du lover noe, skaper du et inntrykk som du må levere på. Hvis ikke, vil en nyansatt etter hvert bli utålmodig. Hvor ble det av utviklingen? Eller karrieremulighetene? Vi kaller det «treårskløen» når folk innser dette og begynner å se seg om etter en annen jobb, sier Øhrn. 

Ifølge en fersk undersøkelse gjengitt i E24 er unge i Storbritannia og USA villige til å si opp jobben dersom arbeidsplassen ikke har samme verdier som dem selv. Foreløpig er ikke denne trenden i spesielt utbredt i Norge. Det kan skyldes at unge jobbsøkere allerede har valgt bort arbeidsgivere som ikke har sammenfallende verdier med deres egne, mener Øhrn, som er sitert i artikkelen.

En annen undersøkelse viser at arbeidsgiverne ikke fullt ut forstår hvorfor medarbeidere slutter. De viktigste grunnene ansatte oppgir, handler om å føle seg verdsatt, ha balanse i livet og følelsen av tilhørighet. Mens arbeidsgiverne tror at lønn og øvrig kompensasjon er avgjørende.

Fleksible arbeidsformer
Et «ansattgode» som fikk ny betydning under pandemien, er fleksibilitet i jobbsituasjonen. Medarbeiderne kan i større grad veksle mellom å jobbe hjemme og på arbeidsplassen. Samtidig kan fleksible løsninger utvide det geografiske nedslagsfeltet for bedrifter som leter etter de beste kandidatene. Bosted får mindre betydning.

– Begrepet «arbeidsmiljø» har endret seg. Nå snakker vi like gjerne om «mikromiljø». Hvilke fire-fem kolleger skal jeg jobbe sammen med, hvem er de og hvordan skal vi egentlig jobbe? Kommer jeg inn i et faglig sterkt miljø? Dette er en ny vinkling som bedriften kan utnytte til sin fordel. Fremtiden ligger nok i ulike fleksible arbeidsformer. Vi må bare finne de gode måtene å koble sammen folk på, måter som fungerer, understreker Henrik Øhrn i HR Norge. 

 

Bildet: Tilgang til treningssenter er et typisk ansattgode. Fagansvarlig Henrik Øhrn i HR Norge (innfelt) råder bedrifter til å målrette informasjonen om slike goder overfor ulike grupper. (Pressefoto SATS og HR Norge)

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up