Slik velger du rekrutteringspartner

Mange vi er i kontakt med vil rekruttere selv, fordi de tror det blir billigst. Men kostnaden ved en feilansettelse er høy. Med en profesjonell aktør øker sjansene for å lykkes.

Så hvordan kan du vite at du har den rette samarbeidspartneren når du skal finne ny konsernsjef, divisjonsdirektør eller medlemmer til et diversifisert styre? Gode svar på de følgende spørsmålene hjelper deg godt på vei.

Forstår rekrutteringsselskapet hva jeg trenger?
Ingen kan garantere suksess. Men med riktig partner treffer du lettere. Se på hvilke resultater rekrutteringsfirmaet har oppnådd tidligere. En solid «track record» vil være en god pekepinn om at du er på riktig spor.

En rekrutterer på dette nivået er en rådgiver som forstår bedriften og bransjen.  Rådgiveren må vite hva som kreves av en linjeleder på toppnivå eller en prosjektleder i tunge prosjekter. Med velprøvede prosesser kartlegges bedriftens behov. Målet er å finne personen som kan bli en suksessfaktor i fremtiden.

Er prosessen tilpasset mitt behov?
Sett deg godt inn i hvilke prosesser og tester rekrutteringsfirmaet benytter, og forsikre deg om at de er av god kvalitet.

Rekruttering består av seleksjon og intervjuer. Mange firmaer benytter standardprosedyrer for å jage volum. Dette gir liten fleksibilitet. Selskaper som rekrutterer etter samlebåndsprisippet kan ikke nok om den enkelte bedriftens kultur, verdier, mål og posisjon i markedet. Skreddersøm er løsningen.

I motsetning til tradisjonelle bemanningsselskaper driver Agilium Worldwide Norway (AWN) det vi kaller excecutive search. Vi spesialiserer oss på å rekruttere ledere på høyere nivå og medlemmer av bedriftsstyrer. Dette krever helt andre prosesser og et mye tettere samarbeid med oppdragsgiveren enn vanlig jobbrekruttering. I samarbeid med oppdragsgiver foretar vi grundige analyser og utarbeider en profil på den ønskede kandidaten.

Når jeg ut til alle som er aktuelle?
Det er viktig å fange opp alle potensielle kandidater – også de som ikke i utgangspunktet er på jobbjakt. Det er ikke sikkert at din neste leder tenker jobbskifte nå. Derfor må du være trygg på rekrutteringsfirmaets nettverk, bransjekunnskap og oversikt over markedet. Slik favner du bredest mulig.

Enkelte ganger kan det være aktuelt å gå utenfor landegrensene etter den rette kandidaten. I slike tilfeller er svaret å velge et firma med internasjonal tilstedeværelse.  Det har Agilium Worldwide Norway.

Får kandidaten skikkelig oppfølging?
Alle kandidatene skal få tilbakemelding, også de som ikke når opp. Som oppdragsgiver må du avklare hvilke rutiner som følges overfor dem som ikke får jobben. De skal også behandles skikkelig. Kanskje er de aktuelle i en annen sammenheng senere.

Det må være gode rutiner etter kontraktsignering for å følge opp den utvalgte kandidaten. Dette gjelder både før vedkommende begynner i jobben – noe som ofte kan drøye tre til seks måneder – og etter at hun eller han er på plass i stillingen. Mange steder får ikke nye ledere oppfølging av hverken styreleder eller rekrutteringsfirma på noe tidspunkt i denne perioden. Agilium Worldwide Norway bistår med å sikre dette.

Har rekrutteringsselskapet bindinger?
Finn ut hvilke andre kunder firmaet har, og avklar om dette vil skape konflikter eller begrense søket etter de beste kandidatene.

Noen aktører har regler som styrer dette. Hvis firmaet ikke har slike restriksjoner, bør du være på vakt. Du risikerer at andre fisker i din dam neste gang.

Når samarbeidet er tett, og forståelsen for hverandre er god, vil sjansen være større for å treffe riktig. Et godt samarbeid bidrar også til at man er gode ambassadører for hverandres merkevare.

Illustrasjon: Gerd Altmann/Pixabay

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up