Veien tilbake til den nye normalen

De siste 7-8 ukene har vært uvirkelige for de fleste. Fra 12. mars gikk en rekke bedrifter fra full produksjon til total stillstand i løpet av noen timer.

I første fase av Covid-19-krisen har de fleste styrer og bedriftsledere vært opptatt av permitteringer, kostnadskutt og en kamp om å unngå konkurs. Myndighetenes massive tiltakspakker har tilført likviditet som forhåpentligvis sikrer at de fleste virksomheter kan overleve. Andre deler av næringslivet er tilnærmet uberørt av krisen og har fortsatt full drift – i stor grad fra hjemmekontor ved hjelp av Microsoft Teams, Zoom og andre digitale tjenester

Neste fase: Gjenåpning
Nå glir den første fasen over i fase to, etter hvert som samfunnet gradvis gjenåpnes. For de fleste innebærer dette at alle opprinnelige planer og budsjetter for året må skrotes.

Selv om noen få bransjer nå opplever omsetningsnivåer de tidligere bare kunne drømme om, er de fleste bedrifter i en situasjon hvor de må redde stumpene. Nå må de sette i verk en kort og effektiv prosess for å få på plass nye planer for de neste 2-9 månedene. I denne krevende perioden trenger bedriftene og ledelsen erfarne sparringspartnere som kan fungere som nyttig korrektiv. Slike ressurser kan tilføres raskt, på midlertidig basis.

Ledergruppen må håndtere krisen
De dyktigste og sterkeste lederne klarer å sikre kraftfull forretningsutvikling – også i krisetider. Virksomheten trenger handlingsorienterte ledere som evner å benytte krisen til å se nye muligheter. Derfor er det allerede i dag nødvendig å vurdere om ledergruppen har den kompetansen som kreves om 6-12 måneder.

Kanskje trenger bedriften en ny leder på et kritisk område, eller en prosjektleder som kan tilføre bedriftene sårt tiltrengt kompetanse for å få opp en handlingsorientert plan for resten av 2020.

Når ledergruppen kommer under kraftig press, kan underliggende problemer komme til overflaten. En ledelse som ikke fungerer optimalt vil forsterke, snarere enn løse de utfordringer bedriftene står oppe i. Slike problemer må løses raskt.

Styret har en avgjørende rolle
Har styret vært den nødvendige ressursen for bedriften i en krevende periode? Eller er det behov for en rask evaluering av styrets arbeid og kompetanse?

Så langt er det vanskelig å se for seg hvordan den nye normalen blir i ulike deler av næringslivet. Enkelte bransjer vil se helt nye forretningsprosesser og verdikjeder. Derfor kan tiden være inne for å diskutere styrets sammensetning. Det er viktigere enn noen gang at styret har den nødvendige kompetansen for å lose bedriften inn i den tredje fasen, etter gjenåpningen.

Agilium Worldwide Norway med samarbeidspartnerne Fønix Kompetanse og iStyrelsen kan bistå bedrifter i disse ulike fasene. Konsulentene i AWN er svært erfarne, og har vært gjennom krevende omstillingsprosesser som linjeledere. Denne kompetansen kan mange bedrifter benytte seg av, i tillegg til det rent rekrutteringsfaglige.

 

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up