Styrerekruttering

Kravene til styrer og styremedlemmer har økt kraftig de siste årene. Ifølge Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) bør evaluering av styret og dets funksjon skje årlig. For de styrer som ønsker ekstern bistand til denne evalueringen, har vi inngått et strategisk samarbeid med selskapet iStyrelsen. iStyrelsens kjernevirksomhet består av opplæring i verdiskapende styrearbeid, styreevaluering og fasilitering av eksklusive styrenettverksgrupper. I tillegg vil styreevalueringen gi eierne/valgkomiteen nyttige innspill når de skal evaluere det eksisterende styrets kompetansesammensetning og funksjonsmåte. Samarbeidet med iStyrelsen eliminerer en potensiell interessekonflikt i det tilfelle det utføres en styreevaluering for en bedriftskunde med etterfølgende behov for rekruttering av nye styremedlemmer. I dette tilfellet kan iStyrelsen gjennomføre styreevalueringen, og AWN kan uhildet tilby rekruttering av styremedlemmer. M.a.o. tilbys ikke disse to tjenestene av samme leverandør for å unngå enhver mistanke om interessekonflikt.

Vi bistår i arbeidet med rekruttering av nye styremedlemmer, enten i form av supplering av enkeltstyremedlemmer eller til sammensetning av hele styrekollegiet. Som basis for dette arbeidet har vi en velprøvet metodikk for å avdekke kompetansebehov for hele styrekollegiet eller kompetansegap i forbindelse med enkeltrekruttering av styremedlemmer.

Les mer om styreevaluering på iStyrelsen                           

Ansvarlig Rådgiver


Jon A. Steen

Managing Partner
932 92 400
jas@awn.no

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up