Dette kan vi vente oss i 2022

Mye tyder på at det blir et spennende år. Stikkord er renteoppgang, mer mobilitet, lav arbeidsimport og knallhard kamp om de beste talentene.

AWN har samlet prognoser for norsk økonomi og arbeidsmarked i 2022. Dette sammenfatter vi med vårt syn på de viktigste trendene i vår bransje, og vi ser på hvordan dette påvirker rekruttering av de beste talentene til ledende stillinger.

Negativ arbeidsledighet
I første halvår må vi forvente et stramt arbeidsmarked. Norge har nå negativ arbeidsledighet. Dette innebærer at det er flere ledige stillinger enn arbeidsledige. Samtidig er antall utenlandske arbeidere på korte kontrakter redusert med ca. 40 prosent fra høsten 2019 – før pandemien rammet Norge. 

Mye av utviklingen i arbeidsmarkedet på kort sikt er knyttet til om den utenlandske arbeidskraften vender tilbake. Hvis ikke, vil trolig ubalansen i arbeidsmarkedet opprettholdes utover året. Så langt er økt lønnsnivå og lav vaksinegrad i Øst-Europa til hindrer for mobilitet av arbeidskraft over landegrensene.

Større mobilitet post-korona
Det er ikke bare manglende import av arbeidskraft som påvirker det norske arbeidsmarkedet. Pandemien fører også til at permitterte søker nye oppgaver, eller de endrer yrkesvei. Ikke overraskende sikter mange av dem seg inn mot tryggere bransjer. En positiv effekt av dette er at det skjer det en kompetanseoverføring til andre eller beslektede bransjer.

Hybridkontor gir større fleksibilitet med hensyn til bosted og livssituasjon. Derfor er gode hjemmekontorordninger et viktig konkurransefortrinn for bedrifter som skal ansette nye ledere og medarbeidere. Dessuten gjør høye boligpriser i Oslo det attraktivt å bosette seg i vårt område.

Jobbsøkeren i maktposisjon
Rekrutteringsselskapene opplever at bedriftene sliter med å finne kvalifiserte søkere til stillingene. Det såkalte kompetansegapet er blitt større under pandemien. Kompetansen blant arbeidssøkerne samsvarer ikke så godt med kompetansen arbeidslivet etterspør. Dette gir dyktige kandidater en maktposisjon i søkeprosessen.

Jobbsøkere er mer kresne enn før, og opplever at de kan velge og vrake. De forventer en profesjonell og positiv rekrutteringsprosess, og de krever skreddersydde tilbud fra arbeidsgiver. I tillegg har de høyere forventninger til lønn og andre goder.

Lønn som virkemiddel
Vi venter et betydelig lønnspress på alle nivåer i tiden som kommer. Arbeidsgivere må bruke lønn som virkemiddel i kampen om talentene. Dette medfører lønnspress internt i bedriften, drevet opp av at nyansatte får høyere lønn enn nåværende medarbeidere og ledere.

Kampen om talentene kan også føre til risiko for feilansettelser. Når mange konkurrerer om de beste søkerne, kan arbeidsgivere bli fristet til å gjøre kjappe valg. En feilansettelse kan koste bedriften dyrt. Derfor er en profesjonell rekrutteringsprosess en god investering.

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up