Konstruktiv kritikk er en gave

Gunn Wærsted har flere års erfaring som leder og i styrer - både nasjonalt og internasjonalt. Hun anbefaler administrerende direktører å være styremedlem i en annen bedrift samtidig, og mener alle ledere må skjønne at konstruktiv kritikk er en gave. 

Torsdag 7. mars delte Gunn Wærsted av sin erfaring på Styre- og ledelsesdagen i regi av Næringsforeningen for Drammensregionen. Uken før kom hun fra et styremøte i Tokyo. Egentlig er hun pensjonist, men jobber likevel fulltid som styreleder for Petoro og Obton Group og som styremedlem i ulike selskaper både i Norge og internasjonalt. 

– Det er et privilegium å være en del av flere store selskaper uten å ha det daglige ansvaret, sier Gunn. 

Lærte mest av tøffe møter

I sitt foredrag ga hun mange råd. Et av de handler om hvorvidt man bør ha styreverv samtidig som man er administrerende direktør. 

– Mitt svar på det er ja, men siden jobben som styreleder er mer krevende, anbefaler jeg å være styremedlem og ikke styreleder. Da lærer man å se ting fra begge sider av bordet, sier Gunn, og legger til: 

– Da jeg var administrerende direktør i Vital forsikring, ble jeg spurt om å bli med i styret i Statoil. Det vervet ved siden av gjorde at jeg måtte jobbe mer enn 100 prosent, men samtidig lærte jeg veldig mye om hvordan en annen bedrift jobber og ikke minst om ulike kulturer. Siden det har jeg prøvd å alltid ha et styreverv ved siden av lederstillinger. 

Gunn er tydelig på at vi alle må lære oss at konstruktiv kritikk er en gave. 

– Som administrerende direktør har jeg vært i flere styremøter der jeg etter møtet tenkte at det var diskusjoner og samtaler som var tøffe å stå i. I ettertid så jeg at det er disse møtene det kom best resultater ut av og som jeg lærte mest i. Det er fordi tilbakemeldingene og kritikken var konstruktiv, sier hun.

Respekt for rollene

Hovedtittelen på foredraget hennes under Styre- og ledelsesdagen var «samarbeidet mellom styreleder og administrerende direktør/daglig leder». Gunn beskriver dette samarbeidet som veldig viktig for å få til en veldrevet virksomhet. 

– Det grunnleggende er å ha respekt for hverandres roller. Styret skal sette strategien, sørge for kontroll og ha oversikt over virksomheten. Administrerende direktør har ansvar for å levere analyser og et godt beslutningsgrunnlag. Det prinsipielle i dette er viktig. Styret bestemmer, administrerende direktør implementerer, sier Gunn. 

Å være styremedlem innebærer noe mindre arbeid enn det er for styreleder. Samtidig er det et viktig poeng at styreleder ikke er beslutningstaker alene. Det er styret som et kollegium som tar beslutningene. 

Løpende kommunikasjon

Gjennom sin tid i ulike styrer, mener Gunn at løpende kommunikasjon mellom styreleder og administrerende direktør er alfa og omega. 

– Man må bruke tid sammen utenom styremøtene. Det kan for eksempel gjøres via samtaler på Teams eller i telefonen med en uformell agenda. Ikke legg opp til noen presentasjoner på disse møtene, de er kun til diskusjon og dialog om det som skjer i virksomheten, sier Gunn. 

Dette er blant annet med på å bygge tillit. Når tilliten er til stede, er det enklere å jobbe sammen. Da er det også lettere for administrerende direktør å ta med saker til styret, også de negative sakene som man kanskje kunne ønske å utsette litt. 

– Åpenheten, at alle kort legges på bordet, er svært viktig for tilliten, sier Gunn. 

Når tilliten og respekten for hverandres roller ligger til grunn, får administrerende direktør også bedre vilkår for å oppfylle en av sine plikter - nemlig å snakke respektfullt om styret til lederkollegaer og medarbeidere. 

Praktiske råd

Gunn avslutter med noen praktiske råd som kan bidra til å unngå fallgruvene:

  • Ikke skyt budbringeren. Gjør du det, vil nyhetsflyten med negativt innhold lettere stoppe opp, og den er nødvendig for å ha god oversikt.
  • Styreleder kan ha kontakt med ulike personer i ledelsen til bedriften vedkommende er i styret til. Når styreleder sender e-post til for eksempel økonomisjefen for å få et møte, er det lurt å sette administrerende direktør på kopi. På den måten er lederen informert og slipper å lure på om det er noe som skjer bak «ryggen» hans eller hennes.
  • Jeg anbefaler at styreleder tar en prat med administrerende direktør etter hvert styremøte.
  • Bli enige om en møtefrekvens med administrerende direktør.
  • Ikke aksepter lange notater eller presentasjoner. Det gjør det vanskeligere for styret å sette seg inn i saken.

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up