Slik tar du styre-testen

Hvis styret skal kunne arbeide effektivt, må det ha nødvendig kompetanse, kreativitet og evne til å være en strategisk pådriver i forretningsvirksomheten. Verdiskapende styrearbeid blir stadig viktigere for bedrifters lønnsomhet og overlevelse på lang sikt – både i oppgangstider og ikke minst i vanskelige tider som under Corona-pandemien.

Samtidig har krav og forventninger fra eiere, kunder, ansatte og samfunnet for øvrig økt betraktelig de senere årene. Denne utviklingen vil bare fortsette.

Det er derfor maktpåliggende at styret er bevisst på å effektivisere og kvalitetsforbedre sitt styrearbeid. Den årlige evalueringen som styret bør gjøre rundt årsskiftet, er et viktig element i dette.

Vi i AWN samarbeider med selskapet iStyrelsen, som over mange år har spesialisert seg på å bistå styrer i arbeidet med egen utvikling. Hvordan styret gjennomfører sin egenevaluering kan du lese mer om på iStyrelsens hjemmesider og i en av iStyrelsens nyhetsartikler.

AWN har som målsetting å bidra til god ledelse og effektiv styring av bedrifter. Vi vil gjerne formidle kontakt med iStyrelsen for tilpasset bistand til en grundig evaluering av ditt styre. En slik styreevaluering kan også kombineres med et internt styreseminar med temaer som er av aktuell interesse hos dere.

  • Du er velkommen til å ta kontakt med oss i AWN eller vår samarbeidspartner iStyrelsen for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud på bistand til styreevaluering.

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up