Flere jobber – færre søkere

Etter flere kvartaler med dystre ledighetstall øker antall ledige stillinger. Nå mangler mange arbeidsgivere kvalifiserte søkere.

Rekrutteringsselskapene opplever at bedriftene sliter med å finne kvalifiserte søkere til jobbene.

– Vi ser en trend hvor bedrifter som tidligere ikke benyttet rekrutteringshjelp kommer til oss, fordi de ikke får gode nok søkere på stillingsannonsene, sier Jon A. Steen, Managing Partner i AWN.

Skal ansette flere
Koronapandemien førte til den høyeste arbeidsledigheten i Norge siden krigen, og årets første kvartal ble nok et kvartal med jobbtap. Nå legger norske bedrifter opp til å ansette flere i høst, og forventer å være tilbake til full bemanning i starten av 2022, viser ManpowerGroups  arbeidsmarkedsbarometer, gjennomført blant 612 arbeidsgivere i hele landet.

Færre arbeidssøkere
Samtidig viser tall fra NAV at det var 11.500 færre arbeidssøkere ved utgangen av august enn måneden før. En stor del av nedgangen skyldes færre permitterte.

Antall arbeidssøkere har gått ned i alle fylker den siste måneden. Blant fylkene med størst nedgang er Viken, med 11 prosent 

Kompetansegapet
Det såkalte kompetansegapet er blitt større under pandemien. Dette skaper problemer både for bedriftene og for arbeidssøkerne.

– Det er en reell faktor at kompetansen blant arbeidssøkerne ikke passer så godt med kompetansen arbeidslivet etterspør, bekrefter forsker og tidligere leder av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Arild H. Steen.

De beste er i jobb
– En undersøkelse vi utførte for et år siden viste at mobiliteten er stor blant de permitterte. To av tre vurderte å gjøre andre ting. Men når bedriftene nå oppbemanner, ønsker de å styrke kompetansen i forhold til hva de har fra før. Problemet er at folkene med den riktige kompetansen er i jobb allerede, og dermed «opptatt». De ønsker ikke å flytte på seg.

Derfor blir det en mer krevende oppgave for bedriftene å få tak i riktig arbeidskraft. Dette får betydning for rekrutteringsbransjen. Kandidatene må «lokkes» over. Rekrutteringsbransjen får flere og mer krevende oppgaver, sier arbeidslivsforskeren.

Skaper nye muligheter
Steen peker på at pandemien innebærer en oppbruddssituasjon for mange. Skal jeg bli, eller skal jeg prøve noe nytt?

– Mobiliteten i det norske arbeidsmarkedet er ganske høy. Folk klamrer seg ikke til jobbene, slik de gjør i Sør-Europa. Det offentlige trygdesystemet i Norge gir trygghet, slik at du tar mindre sjanser ved å bevege på deg, sier han.

 

Bildet: Spesialistene bedriftene trenger er ikke alltid tilgjengelige på markedet.

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up