AWN ny sponsor i Strømsgodset

Sponsoratet i Strømsgodset gir AWN en kjærkommen anledning til å støtte toppfotballen i Drammen – og alt det positive klubben bidrar med av aktivitet på grunnplanet. Ved å delta i det omfattende nettverket av lokale bedrifter som sponser Godset får vi en enda større kontaktflate, og vi kan ytterligere befeste vår posisjon som ledende innen rekruttering på ledernivå.

AWN har oppdrag over hele Sør-Norge, på tvers av bransjer og næringer. Vår tilknytning til det internasjonale nettverket Agilium Worldwide Executive Search Group gjør det mulig å gå ut over landegrensene for å finne de beste kandidatene til en stilling, samt å bistå våre kunder med rekruttering globalt.  

Rådgiverne i AWN har solid kompetanse og ledererfaring. Vi sitter med dybdekunnskap om en rekke bransjer og næringer. Gjennom grundige analyser av bedrifter og virksomheter utvikler vi en dyp forståelse av hvilke egenskaper og profiler som er nødvendige for at kandidatene skal lykkes.

Dyktig ledere er et avgjørende konkurransefortrinn for bedriften. Vårt fremste mål er å skape verdier for våre kunder gjennom en profesjonell rekrutteringsprosess. Sponsoratet i Strømsgodset betyr at vi kan hjelpe flere lokale bedrifter til å oppnå dette.

Bildet: Rune Marthinsen, markedssjef for bedriftsmarkedet i Strømsgodset (t.v.) og Jon A. Steen, Managing Partner i Agilium Worldwide Norway.

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up