Våre Tjenester

AWN består av erfarne rådgivere og ledere. Vi har både lang operativ erfaring fra krevende lederroller og lang erfaring med rekruttering av ledere og spesialister til en rekke bransjer. Vår virksomhet er tuftet på grundighet, og vi garanterer deg som oppdragsgiver at du skal får «Rett kvinne eller mann på rett plass» - hver gang du benytter oss.

Vårt rekrutteringsarbeid er bygd på tillit mellom deg som oppdragsgiver, oss som konsulenter og aktuelle kandidater. Vi garanterer våre kandidater at vi skal gi dem all nødvendig informasjon slik at de kan fatte rett beslutning i forhold til sin videre karriereutvikling. Dette krever at vi lærer deg som oppdragsgiver godt å kjenne, og at vi behandler disse opplysningene på en tilfredsstillende måte i forhold til ditt behov for konfidensialitet.

Vår rekrutteringsprosess er bygd opp etter de høyeste kvalitetskrav i vår bransje.  Vi benytter DNV godkjente tester og skiller oss ut ved alltid gjennomfører en grundig bakgrunnssjekk av våre kandidater. En bakgrunnssjekk er i hovedsak en uavhengig 3. parts verifisering av den informasjonen arbeidssøkeren oppgir, samt en gjennomgang av en rekke sikkerhetsrelaterte sjekkpunkt. En bakgrunnssjekk kan avdekke alt fra uregelmessigheter knyttet til CV, utdannelse, kompetanse og identitet til en historie med ytterliggående ytringer, brudd på straffeloven, konflikter, omdømmesaker og rusproblematikk.

Executive Search

Vi bistår virksomheter som skal ansette ny administrerende direktør eller medlemmer i selskapets toppledelse.

Les mer

Professional Search

Vi bistår virksomheter som skal rekruttere mellomledere samt nøkkelpersoner med spisskompetanse.

Les mer

International Search

Tilpasset norske virksomheter som har behov for en lokal rekrutteringspartner som kan bistå med rekruttering globalt.

Les mer

Sluttvurderinger

Vi bistår selskaper, som gjennomfører rekrutteringsprosessene selv, med en grundig vurdering av preferert kandidat.

Les mer

Styrerekruttering

Tilpasset eiere/valgkomiteer som ønsker bistand til å rekruttere nye styremedlemmer.

Les mer

Ledergruppeevaluering

Tilpasset bedrifter som skal evaluere ledergruppens samlede kapasitet i forkant av større strategiendringer.

Les mer

Ansvarlig Rådgiver


Jon A. Steen

Managing Partner
932 92 400
jas@awn.no

Sertifiseringer

DNV-GL logo
Semac logo
Cut-e logo
istyrelsen

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Strandgate 3
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

scroll up