Våre Tjenester

Agilium Worldwide Norway består av et team av erfarne rådgivere og ledere. Vi har både lang operativ erfaring fra krevende lederroller og lang erfaring med rekruttering av ledere og spesialister til en rekke bransjer. Vår virksomhet er tuftet på grundighet, og vi garanterer deg som oppdragsgiver at du skal får «Rett mann på rett plass» - hver gang du benytter oss. Vårt rekrutteringsarbeid er bygd på tillit mellom deg som oppdragsgiver, oss som konsulenter og aktuelle kandidater. Vi garanterer våre kandidater at vi skal gi dem all nødvendig informasjon slik at de kan fatte rett beslutning i forhold til sin videre karriereutvikling. Dette krever at vi lærer deg som oppdragsgiver godt å kjenne, og at vi behandler disse opplysningene på en tilfredsstillende måte i forhold til ditt behov for konfidensialitet.

Vår rekrutteringsprosess er bygd opp etter de høysete kvalitetskrav i vår bransje.  Vi benytter DnV-GL godkjente tester og gjennomfører alltid en grundig bakgrunnssjekk av våre kandidater. En bakgrunnssjekk er i hovedsak en uavhengig 3. parts verifisering av den informasjonen arbeidssøkeren oppgir, samt en gjennomgang av en rekke sikkerhetsrelaterte sjekkpunkt. En bakgrunnssjekk kan avdekke alt fra uregelmessigheter knyttet til CV, utdannelse, kompetanse og identitet til en historie med ytterliggående ytringer, brudd på straffeloven, konflikter, omdømmesaker og rusproblematikk.

Executive

Styreevaluering/rekruttering og rekruttering av toppledere

Les mer

Lederrekruttering

Vi står for rekruttering av ledere og mellomledere

Les mer

International

Bistå norske bedrifter med rekruttering i utlandet

Les mer

Spesialistrekruttering

Vi rekruttererer spesialister innenfor de fagområder vi til enhver tid har kompetanse om

Les mer

Sluttvurderinger

Bistår selskaper som gjennomfører rekrutteringsprosessene selv med en grundig vurdering av preferert kandidat

Les mer

Styreevaluering og rekruttering

Styreevaluering og rekruttering av styremedlemmer

Les mer

Sertifiseringer

DNV-GL logo
Semac logo
Cut-e logo

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Strandgate 3
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

scroll up