Ledergruppeevaluering

Ledergruppeevaluering benyttes for å avklare om ledergruppen har den samlede strategiske og operasjonelle gjennomføringsevne som er nødvendig for å levere selskapets vedtatte strategi.  Det er spesielt nyttig når  et selskap står foran strategiendringer, kjøp og salg av virksomheter, omorganisering eller krisehåndtering

Vårt konsept for evaluering av ledergrupper består av fire hovedområder

1. Hva er selskapets strategi?

2. Hvilke lederkompetanse er nødvendig for å levere denne strategien?

3. Hva er ledergruppens samlede strategiske og operasjonelle gjennomføringsevne?

4. Hvordan skal selskapet utvikle kompetansen i ledergruppen for å levere på denne          strategien

Ansvarlig Rådgiver


Jon A. Steen

Managing Partner
932 92 400
jas@awn.no

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up