Flere «hjernejobber» til Drammen

– Rådgivningsfirmaer og kompetansebedrifter ser at det investeres mye i Drammen, og derfor vil de være her, sier Rune Kjølstad (bildet), daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen.

Store investeringer på gang
Han viser til at det skal brukes 30 milliarder offentlige kroner på blant annet nytt sykehus, jernbane, havn og veier. I tillegg er det kraftig vekst innen bygging av boliger og kontorlokaler.

– Det er mange som ser muligheter her. I privat næringsliv lever vi av hverandre. Vekst i enkelte bransjer kommer andre bransjer til gode. Dette er positivt for alle, sier Kjølstad.

Han påpeker at næringsstrukturen i Drammensregionen er et speilbilde av Norge – hvis man ser bort fra olje og fisk. Det er et stort mangfold, og bortsett fra bygg og anlegg er det ingen spesifikke bransjer som skiller seg ut.

På vei til å bli en «IT-hub»
De senere årene er Drammen blitt en interessant by for de store rådgivningsselskapene innen anleggssektoren.  Alle de ledende aktørene er etablert her, til dels med store kontorer. For eksempel har Rambøll rundt 170 medarbeidere i Drammen. De store revisjonsfirmaene er på plass, som Deloitte og PwC. Det samme gjelder ledende advokatfelleskap og arkitektkontorer.

– Nå kommer IT-konsulentene for fullt. Atea har vært her lenge, og de er store. Bouvet har etablert seg, mens Sopra Steria og Cap Gemini er på vei. Vegvesenet har lagt sin nasjonale IT-utviklingsenhet til Drammen. Et viktig IT-miljø er under utvikling. Det er spennende at Drammen begynner å få en posisjon på IT-siden, sier Kjølstad.

– Det er viktig at næringslivet har tilgang til den kompetansen det er behov for. Gjennom næringslivsdagene «Innsikt 2021» senere i år ønsker vi å vise hva medlemmene våre besitter av kompetanse, forteller Rune Kjølstad.

Gir nye muligheter for AWN
Managing partner Jon Steen i AWN tror vi vil se mange spennende endringer for arbeidslivet i Drammen i løpet av kort tid:

– For det første er byen blitt større geografisk. Men like viktig er det at både næringslivet og offentlig forvaltning går gjennom store endringer som følge av digitaliseringen av samfunnet. For vår del betyr dette at vi må jobbe med både kunder og kandidater i hele Viken og Oslo, poengterer han.

– I tillegg må vi selvsagt finne menneskene med rett kompetanse som kan gjøre endringer og omstilling mulig. Det betyr at spesialister innen løsningsarkitektur og utvikling blir en del av fagområdene vi må dekke. Og så vil det selvsagt fortsatt være viktig å finne kandidater som er gode på endringsledelse, sier Jon Steen.

Boligbyggingen henger etter
En alvorlig bremsekloss for videre utvikling er at det bygges for få boliger i byen, mener Rune Kjølstad i næringsforeningen.

– Boligbyggingen står ikke i forhold til etterspørselen. Høy befolkningsvekst gir høy næringsvekst, og derfor bør det bygges flere boliger. Det er ingen grunn til at vi skal bygge færre boliger i Drammen enn i nabokommunene. Her må kommunen henge med og få opp farten, sier han.

Tekst: Egil Erlandsen / Foto: Sønstrød Fotografene

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up