• Forside /
 • Nyheter /
 • Bedriftsstyrets fremste oppgave er å skape verdier. Et styrekurs viser hvordan.

Bedriftsstyrets fremste oppgave er å skape verdier. Et styrekurs viser hvordan.

Har det gått rutine i styrearbeidet? Er det tid for en vitamininnsprøytning? For at bedriftsstyret skal bidra til verdiskapingen, og ikke bare være et kontrollorgan, må det utvikle sin egen kompetanse og arbeidsform.


Nyttig for alle

Onsdag 11. mars holder Næringsforeningen i Drammensregionen kurs i verdiskapende styrearbeid, i samarbeid med rekrutteringsselskapet Agilium Worldwide Norway (AWN) og rådgivingsselskapet iStyrelsen.

Kurset tar for seg styrets oppgaver, arbeidsform og metoder for å drive verdiskapende styrearbeid. Det vil være spesielt nyttig for et samlet styrekollegium som trenger en ny giv i arbeidet, men også enkeltmedlemmer i et bedriftsstyre og daglig ledere vil ha godt utbytte av kurset.

Holder styret mål?

Styret skal være pådriver og utfordrer. Viktige oppgaver er å sørge riktig daglig ledelse, sette strategisk retning, måloppfølging, tilsyn og kontroll, risikostyring og oppfølging av samfunnsansvar.

Hvis styret skal bidra til verdiskapingen i bedriften må det være riktig sammensatt, ha den nødvendige kompetansen og velge en effektiv arbeidsform. For å lykkes må styret legge en årsplan og jevnlig evaluere sitt eget arbeid. Kurset viser ulike teknikker og verktøy for å sette dette i system.

Her er noen stikkord for temaene på kurset:

 • Hensikten med verdiskapende styrearbeid
 • Selskapets strategi – styrets ansvar
 • Styrets sammensetning og kompetanse
 • Roller og oppgaver, kontroll og tilsyn
 • Ansettelse og evaluering av daglig leder
 • Juridisk ansvar, krav og forventninger fra eierne
 • Styrets bidrag til innovasjon og nyskaping
 • Styrets arbeidsform, årsplan, gjennomføring av styremøtene
 • Styrets egenutvikling

Dagen vil bestå av foredrag, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner. Foredragsholderne på kurset (bildet) har lang og bred erfaring innen sitt fagfelt:

Jon A. Steen er Managing Partner i Agilium Worldwide Norway (AWN). Steen har tidligere vært adm. dir. i Mirror Accounting, country manager i Manpower Business Solution i Norge og har 17 års fartstid fra ulike lederroller i DNB-konsernet. Han er sertifisert som rekrutterer av DnV GL, og har siden 2010 jobbet med rekruttering av toppledere, ledere og styremedlemmer innen en lang rekke ulike bransjer.

Bjarne Aamodt er styreleder og partner i rådgivingsselskapet iStyrelsen. Aamodt er utdannet sivilingeniør/dr.ing fra NTNU i Trondheim. Han har vært viseadm. dir. i Det Norske Veritas, konsernsjef i Alcatel STK ASA og leder av Telenor ASAs forretningsområde Other Business. Han har erfaring som styremedlem og styreleder, og driver nå rådgivning og evaluering av styrearbeid og styresammensetning.

Praktisk informasjon om kurset:

Dato: 11. mars 2020
Sted: Næringslivssenteret i Børsen, Drammen
Varighet: 6 timer
Påmeldingsfrist: 1. mars 2020
Kursavgift: 4990,-
Påmelding: Næringsforeningens nettsider

Hvis du er raskt ute og bestiller innen 1. januar 2020, er kursavgiften 3990,- 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________

Agilium Worldwide Norway (AWN) har inngått et strategisk samarbeid med iStyrelsen AS om å levere en komplett meny av tjenester til bedrifter i forbindelse med eierstyring og selskapsledelse, herunder styrerekruttering og styreevaluering. Samarbeidet innebærer at hver av partene styrker tilbudet til sine bedriftskunder både i bredde og i kvalitet.

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up