Fjernjobbing settes i system

«Hybride» arbeidsordninger gjør det lettere å bo lengre unna arbeidsplassen. Dette utnytter finanskonsernet Formue helt bevisst, forteller Head of People, Merete Borg Larsen.

Formue er et ledende selskap i Norden innen uavhengig helhetlig rådgivning til formuende privatpersoner, familier og stiftelser. En stor del av stillingsannonsene hos Formue er merket «hybrid kontor».

Fleksible løsninger
– Fleksible løsninger blir nesten alltid et tema i en rekrutteringsprosess. Metoden vår er å stille åpne spørsmål for å finne ut hva en jobbsøker ønsker, forteller Merete Borg Larsen, som påpeker at «hybrid» ledelse krever en annen type lederkompetanse enn før.

Etter pandemien er det blitt mer regelen enn unntaket at ledere og medarbeidere jobber delvis hjemme og delvis på arbeidsstedet. Dette gir nye muligheter både for jobbsøkere og bedrifter som trenger flere folk.

Større nedslagsfelt
Agilium Worldwide Norway (AWN) har mange rekrutteringsoppdrag for Formue, og ser denne utviklingen på nært hold.

– Stadig flere virksomheter trenger å utvide det geografiske nedslagsfeltet når de skal finne kandidater med riktig kompetanse. Dette er lettere nå, når det er blitt helt normalt å kombinere hjemmekontor med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen, sier Jon A. Steen, managing partner i AWN.

– I vår rekrutteringsprosess legger vi til rette for dette. Vi har nå utvidet omlandet til hele Østlandet, og vi kan til og med bidra til å snu pendlerstrømmen til Oslo i retning Drammens-regionen.

Satt i system
Formue har totalt 400 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Store deler av arbeidsstyrken jobber direkte kunderettet. Det finnes også mange roller som jobber mer innadrettet, og som dermed ikke er avhengige av daglig samhandling for å utrette sitt arbeid. 

Hybride løsninger er satt i system for å dekke ulike behov. Hos Formue er det flere hensyn å ta, og det er opp til hver enkelt avdeling å finne den beste løsningen. Medarbeiderne inngår en individuell avtale om hvor mange dager de kan jobbe hjemmefra. Behovene kan endre seg over tid, i tråd med ulike livsfaser. Derfor kan en slik avtale justeres når det er ønskelig. Sporadisk arbeid hjemmefra krever ikke en egen avtale.

– Medarbeidere som jobber med kundekontakt trenger fleksibilitet. Enten har de bostedet som base, eller de jobber tilknyttet et av våre distriktskontorer deler av tiden. De som jobber med kunder fra hovedkontoret i Oslo holder de fleste møtene på bygget. For andre funksjoner, som administrasjon, regnskap og teknologi, kan det være mer praktisk å sitte hjemme deler av uken. Særlig for dem som sitter i åpent landskap og som trenger ro til å utføre arbeidsoppgavene, forteller Merete Borg Larsen.

Over landegrensene
Formue har 18 kontorer i Norge, seks i Sverige og ett i Danmark. Tilhørighet til et fysisk kontor er viktig for selskapet, og kontornettet gir fleksibilitet.

– Vi har medarbeidere med lederen sittende i annet land enn der de selv har fast arbeidssted. Én jobber i hovedsak fra seilbåten sin, og kommer inn til Oslo en dag i uken for å møte øvrige kolleger, forteller hun.

– De færreste ønsker å jobbe bare hjemme. Så hos oss har det ikke vært noe problem å få folk tilbake etter pandemien. De føler behov for å oppleve samspillet med kolleger. Vår kultur er preget av kommunikasjon og samhandling, hvor fysisk tilstedeværelse er viktig. Vi mener at fysisk interaksjon med kolleger og kunder bidrar til motivasjon og innovasjon.

Bra for employer branding
Formue er i sterk vekst, og ansatte 80 nye i 2022. Hittil i år er ytterligere 30 ansettelseskontrakter signert, og flere ansettelser er i prosess.

Merete Borg Larsen mener større frihet for de ansatte bidrar positivt til en bedrifts omdømme. Dette kan brukes aktivt i rekrutteringsprosessen.

– Dagens jobbsøkere er opptatt av mye mer enn attraktiv lønn og ansattfordeler. For noen teller for eksempel balanse imellom jobb og fritid mye. Da er det viktig at Formue legger til rette for det, sier hun.

– Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver, og forsøker å tilpasse oss behovene i markedet.

 

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up