Talentene bringer bedriften videre

Talenter er avgjørende for at bedriften skal lykkes, fastslår Even Bolstad i HR Norge. Men hvordan finne og dyrke dem?

– Talenter er dyktige folk som har potensial for å bli enda bedre. De gjør det som regel godt også i sin nåværende jobb, og har gode muligheter for å utvikle seg videre. Ofte tenker vi på talenter som ledertalenter, og det er viktig. Men talent kan også gå i en faglig retning, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge og president i den europeiske HR-organisasjonen EAPM.

Planlegge karriereutvikling
Ofte blir flinke fagfolk med potensial for videre utvikling tvunget inn i en lederkarriere. Det skapes et inntrykk av at dette er veien framover og oppover med tanke på status, lønn og suksess.

– Førstelinjeledere som først og fremst er gode på styring og kontroll, kan få problemer på høyere nivåer når de møter mer komplekse oppgaver. Derfor er det viktig å starte med et bevisst forhold til retningen karrieren skal bygges mot. Rekruttering bør ta utgangspunkt i jobbeskrivelser, og kandidater bør vurderes mot dem – ikke først og fremst hva de gjorde og hvordan de lyktes i tidligere jobber med andre krav og forutsetninger. Karriereplanlegging og talentstyring henger tett sammen. Det handler særlig om å flytte medarbeidere til stillinger der de får læringsmuligheter, understreker Bolstad.

Dette er viktig i dagens situasjon, hvor «alle» jakter på de samme personene samtidig som vi har ledighet. Kompetansegapet skyldes i stor grad at jobbsøkerne mangler den kompetansen bedriftene etterspør. Eller at de bor på feil sted. Bolstad mener dette er den vanskeligste ledigheten å løse i dagens situasjon.

Ta vare på talentene
Mange bedrifter er populære blant arbeidstakere fordi de er kjent for å utvikle talenter. De gir sine ansatte muligheter og utfordringer, også utenfor komfortsonen. Nøkkelen til suksess er å tiltrekke seg talentene virksomheten trenger, få dem med på laget og utvikle dem.

– Mye viktig kompetanse forsvinner ut av bedriftene. Folk kommer sent inn i arbeidslivet, tar sabbatsår og pensjonerer seg for tidlig. Enkelte fanges ikke opp før de har gått ut på dato og må «hjelpes ut».  Dessuten har vi et høyt antall uføretrygdede. Sysselsettingsraten faller, vi ser at andelen arbeidsføre som jobber går ned. Derfor er det utrolig viktig å ta vare på kompetansen og talentene man har, sier Bolstad.

Tenke langsiktig
– Den beste måten å sikre seg talenter på, er å identifisere og utvikle egne ansatte. Kursing og annen kompetanseutvikling internt kan bringe medarbeidere fra et fagområde på hell til nye områder hvor det er behov for dem. Flinke folk med potensial er ofte sultne på nye, mer spennende oppgaver. De vil lære og bli sett, påpeker Bolstad.

– For bedriften er det viktig å tenke langsiktig. Store konsern og andre som er forutseende legger planer for hva slags kompetanse de vil trenge om fem eller ti år, og trekker dette inn i strategien. Det koster mye mer å ansette nye enn å beholde og utvikle egne talenter, sier HR Norge-lederen.

Må tilpasse seg
Under pandemien har dyktige medarbeidere sittet stille på hjemmekontorene sine og jobbet knallhardt. Nå vil mange prøve noe nytt. Når disse setter seg i bevegelse, vil de inspirere kollegene til å følge etter. Dette fører til en ketchup-effekt. Bolstad kaller fenomenet «The Big Quit».

Virksomheter som ikke klarer å holde på talentene og gjør for lite for å tilpasse seg, vil miste folk og ikke klare å tiltrekke seg nye. De får et underskudd på talent.

– Noen vil bli nødt til å leie inn folk. Ikke for å tilføre kompetanse og utvikle seg videre, men for å øse båten. Mange av dem vil ikke klare å holde seg flytende, mener Even Bolstad.

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up