Vil være med på kompetanseboom

- Vårt mål er å bygge opp et kontor med 50 personer innen utgangen av 2022, forteller Egil André Jacobsen, som er leder Sopra Steria i Drammensregionen.

Teknologi vil stå sentralt
– Vi er nødt til å posisjonere oss og bygge opp leveringsevne der vi tror veksten vil komme. Det gjelder hele regionen i vestre Viken og tidligere Vestfold. Målet med etableringen er både å følge opp eksisterende kunder og å delta i den videre utviklingen. Vi tror at teknologi vil stå sentralt, sier han.

Sopra Steria markedsfører seg som «Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering», og leverer hele spennet i den digitale verdikjeden. Dette dreier seg om rådgivning og organisasjonsutvikling, digitale plattformsystemer og programvareutvikling. Totalt er det 2200 ansatte i Norge og 46.000 i 25 land i Europa. Hovedkontoret ligger i Paris.

– Når vi nå etablerer oss her, blir det dels med nåværende medarbeidere og dels nyansettelser. Nå er vi straks syv personer i leide lokaler. Så langt har vi flere kontrakter vi skal levere på enn folk!

Håper på snøballeffekt
– I dag er det mye kompetanse som pendler gjennom eller ut av Drammen. Dette gjelder også Sopra Steria. Vi ønsker å tiltrekke oss teknologer som vil utvikle seg faglig. Hos oss er det store ressurser, faggrupper for de fleste temaer og kort vei til læring, sier Egil André Jacobsen.

Han har inntrykk av at det finnes flere teknologibedrifter og mer kompetanse i regionene enn det man klarer å få fram. Håpet er at det nå kan komme en snøballeffekt.

– Ingenting er bedre enn at flere løfter hverandre, sier han.

Enige om retningen
«Nye» Drammen kommune er i støpeskjeen etter at Drammen, Svelvik og Nedre Eiker gikk sammen fra 1. januar 2020. Nå skal det blant annet vedtas en ny kommuneplan.

– Normalt er det bred politisk enighet om næringspolitikken, og vi vil trolig bygge videre på mye av det gode arbeidet som er gjort i de tre tidligere kommunene, sier Toril Lislien, næringssjef i Drammen kommune.

God infrastruktur
Kommunen har allerede en bred næringsstruktur med nærmere 100 bransjer.

– Vi vil trolig satse videre på dette, uten å prioritere enkeltbransjer. Men vi ser gjerne at kunnskapsintensive virksomheter og teknologibedrifter etablerer seg hos oss. Disse ønsker ofte en sentrumsnær beliggenhet med god infrastruktur. Det finner de her, når det etter hvert begynner å bli trangt om plassen i Oslo. Her har vi en kompakt bykjerne med gode kommunikasjonsmuligheter, blant annet Flytoget. Derfor er dette et attraktivt sted å etablere seg for mange bransjer, sier hun.

Må bygge boliger
Næringssjefen understreker at kommunen må tenke bredde, slik at det er jobbmuligheter for begge hvis en familie flytter til kommunen. Hun poengterer også at boligbygging er en viktig faktor når det gjelder å tiltrekke seg både næringsliv og nye innbyggere.

– Forventningene til totalpakken er større enn for noen tiår siden. Derfor må vi se næringsetablering, boligbygging og utdanningsmuligheter i sammenheng. Utdanning og innovasjon står sentralt. Får vi til et godt trekantsamarbeid mellom kommunen, næringslivet og Universitetet i Sørøst-Norge, har vi funnet nøkkelen, sier Toril Lislien.

Blant annet pågår en aktivitet under overskriften «KD 25», kort for «Kontordestinasjon Drammen 2025». Målet er å gjøre byen mer attraktiv for kontorbedrifter og legge forholdene til rette for næringer som trenger kontorfasiliteter. Her samarbeider næringslivet og kommunen om flere tiltak og kampanjer utover sommeren, forteller næringssjefen.

Trenger profesjonell hjelp
Managing partner Jon Steen i AWN tror på snøballeffekten som Egil André Jacobsen i Sopra Steria beskriver, hvor teknologiselskapene vil løfte hverandre innenfor flere områder.

– Bedrifter i mange bransjer som allerede er etablert i vår region vil også oppleve økt konkurranse om arbeidskraft med relevant kompetanse. En god og profesjonell prosess når det gjelder rekruttering og onboarding er derfor viktig for å lykkes. Enda viktigere er selvsagt en systematisk utvikling og kompetanseheving mens medarbeiderne er ansatt, sier han.

Tekst: Egil Erlandsen / Foto: Sopra Steria og Drammen kommune

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up