En god start forlenger jobblivet

Vellykket onboarding gir nyansatte en best mulig start i den nye jobben. Samtidig kan bedriften spare store kostnader.

Onboarding er en strukturert prosess for å ta imot og integrere nye medarbeidere på en god måte. Uansett om virksomheten er liten eller stor, er det smart å ha konkrete planer for hva som skal skje etter at den utvalgte kandidaten har signert arbeidskontrakten.

Kamp om hodene
Perioden før jobbstart kan for noen nyansatte fortone seg som et vakuum. Hvis kontakten med arbeidsgiver eller rekrutteringsfirma er mangelfull, kan kandidaten forsvinne til en annen stilling om fristelsen blir for stor. God oppfølging i denne fasen er særlig viktig i dagens arbeidsmarked, hvor flere bedrifter kjemper om de samme hodene. Erfaring viser at kandidater fortsetter å søke på stillinger også etter at de har signert ansettelseskontrakt hos ny arbeidsgiver.

Slutter før de har begynt
Gjensidige har satt onboarding i system. Bonusen de oppnår er at færre nyansatte finner seg annen jobb før de starter – eller kort tid etter.

I Gjensidige Forsikring sluttet hver fjerde nyansatt innen to år, og noen kom aldri i gang i det hele tatt. En viktig årsak er «dødtiden» mellom jobbtilbud og første arbeidsdag, forteller selskapets rekrutteringsdirektør til Finansavisen. Besparelsen ved å holde på de nyansatte er anslått til mer enn 12 millioner kroner.

Vårt bidrag er viktig
Rekruttering og onboarding henger tett sammen. Her hviler det et ansvar på oss. AWN ønsker å bidra til at onboardingen blir vellykket, og at kandidaten er best mulig forberedt til den nye jobben. Vi må unngå en forventningsbrist hvor den nyansatte eller bedriften begynner å tvile på om valget var riktig.

Når vi i AWN rekrutterer toppledere, følger vi alltid opp både kandidaten og bedriften med flere kontaktpunkter etter signering. AWN har nå innført dette som fast praksis ved alle rekrutteringsoppdrag vi gjennomfører. Kampen om hodene medfører at også vi må være mer proaktive enn tidligere.

Hva som bør gjøres
Vellykket onboarding kan i praksis dreie seg om én eller flere oppfølgingssamtaler på telefon, eller fysiske møter med konkret informasjon om hva som venter i den nye jobben.  Kunnskap om bedriftens verdier, mål og strategi sikrer at den nyansatte er godt forberedt. Deltakelse på seminarer og kurs på et tidlig tidspunkt gir verdifull bakgrunn.

Det vil være mange praktiske spørsmål som fortjener svar: Når og hvor skal jeg møte opp? Får jeg en fadder? Hvor kan jeg stille praktiske spørsmål om PC og mobiltelefon? Første arbeidsdag bør planlegges med møteavtaler og forslag til hvilke personer den nye medarbeideren bør snakke med.

Lønnsom investering
Vellykket onboarding fører til at den nyansatte raskere blir produktiv, noe som er god økonomi. Samtidig er en godt tilrettelagt prosess positivt for omdømmet.  Som en konsekvens av dette vil flere av de beste jobbsøkerne få lyst til å jobbe hos deg.  

En god start for nye medarbeidere er altså en lønnsom investering for bedriften, også i det lange løp.

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up