• Forside /
  • Nyheter /
  • «Mastersyken»: Hvor nødvendig er det med master(e)?

«Mastersyken»: Hvor nødvendig er det med master(e)?

Debatten om nødvendigheten av mastergrad går i bølger. Den siste tiden har den blusset opp igjen, godt hjulpet av sakene til Sindre Finnes, Sandra Borch og Ingvild Kjerkol. Vi i AWN utfordrer ofte våre klienter som gjerne ønsker mastergrad til en stilling på om det egentlig er helt nødvendig. 

I flere år har det vært snakk om at vi lider av «mastersyke» i Norge. I 2014 sa Kristin Skogen Lund, daværende NHO-direktør, at «Vi utdanner for mange for lenge til akademiske grader som ikke er avstemt med hva samfunnet trenger» til DN. Men det har ikke blitt noe annerledes siden den gang. 

– Vi ser at andelen nyrekrutterte med høyere utdanning stadig går opp, sier Hege Merete Bakken Davey. 

Hun er HR-rådgiver hos Statens Vegvesen, nærmere bestemt på IT-divisjonen deres i Drammen. Statens vegvesen har mange ansatte og rekrutterer stadig flere. Bare i IT-divisjonen ansatte de i 2023 over 60 nye medarbeidere, mens det i 2024 sannsynligvis vil bli godt over 100. 

Ikke revet med

I enkelte stillinger er det krav om at du må ha utdanning på masternivå. For eksempel jurister. Samtidig er det stillinger der juridiske spørsmål er involvert, hvor man kanskje ikke har behov for master i rettsvitenskap for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en god måte. 

– Et eksempel på det, er at vi nå rekrutterer personvernrådgivere. Der har vi gått en runde på om det er nødvendig at man har master i rettsvitenskap for å utføre oppgavene, eller om det holder at man har juridiske fag, for eksempel i en annen utdanning. Det kan i noen stillinger være kjennskap til juridisk språk og lovverk som er viktig, ikke nødvendigvis at man har master i faget, sier Bakken Davey. 

I Statens vegvesen ser de at det er spesielt viktig med master dersom man har spesialiserte stillinger på høyt nivå, eller at man jobber på kjerneoppgavene i Vegvesenet, for eksempel bro- og tunnelbygging. 

Hun synes ikke IT-divisjonen til Statens vegvesen har blitt helt revet med av mastersyken, men samtidig merker hun at det er flere ting studentene lærer seg i løpet av et mastergradsstudium som er nyttige. 

– Kandidater med høyere akademiske utdanning er vant til å lese og forstå akademiske tekster, og har erfaring fra forskningsmetodikk. Samtidig har de jobbet en del med metode og tverrfaglighet i studiene, sier Bakken Davey. 

For å komme inn på traineeprogrammet til Statens vegvesen, er det pålagt med master. Det er noe Hege og de andre HR-rådgiverne stadig diskuterer med sine ledere om egentlig er nødvendig - og hvorfor det er nødvendig. 

– For traineestillingene våre har vi vurdert at det er viktig at kandidatene har masternivå, nettopp på grunn av den akademiske metodekompetansen de da har med seg inn til oss, selv om de kommer rett fra skolebenken. Jeg er ganske sikker på at ikke alle arbeidsoppgavene deres krever en master, men vi ser at masterstudentene kan ha høyere potensial for å arbeide tverrfaglig med strategiske problemstillinger i etaten vår, sier hun.

Like lang opplæring

Det veldig mange mangler når de skal rett ut i arbeidslivet etter å ha tatt en eller to mastergrader, er arbeidserfaring. Selv om det er en stor andel med høyere utdanning, er relevant erfaring derfor også noe de vektlegger tungt i ansettelser.

– Vi er bundet av kvalifikasjonsprinsippet, som man er lovpålagt å følge når man ansetter i offentlig sektor. I alle utlysninger har vi imidlertid en setning som sier at omfattende og relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning, sier hun, og legger til: 

 – Vi ser at det noen ganger er tilfelle at en kandidat uten høyere utdanning likevel er den best kvalifiserte for stillingen ut fra en helhetsvurdering av formalkompetanse, erfaring og personlig egnethet for stillingen.

Det siste er også grunnen til at AWN i sine rekrutteringsprosesser utfordrer klientene på om en mastergrad er helt nødvendig. 

– Kandidatene lærer utvilsomt mye både metode og fag ved å skrive masteroppgave, men det er jo den samlede kompetansen og egnetheten for stillingen som teller. Relevant arbeidserfaring bidrar nettopp til å utvikle dette. Det er derfor vi ofte ønsker å bevisstgjøre kundene på om en akademisk grad på et bestemt nivå skal være avgjørende. Noen ganger er det jo det, for eksempel innen revisjon eller når det kreves advokatbevilling, sier Svein-Thore Gran, partner i AWN.

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up