«VI REKRUTTERER LEDERE, NØKKELPERSONER OG STYREMEDLEMMER I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR»

Med lang erfaring skaper vi verdier for våre kunder gjennom grundige rekrutteringsprosesser..

Våre Tjenester

Executive Search

Vi bistår virksomheter som skal ansette ny administrerende direktør eller medlemmer i selskapets toppledelse.

Les mer

Professional Search

Vi bistår virksomheter som skal rekruttere mellomledere samt nøkkelpersoner med spisskompetanse.

Les mer

International Search

Tilpasset norske virksomheter som har behov for en lokal rekrutteringspartner som kan bistå med rekruttering globalt.

Les mer

Sluttvurderinger

Vi bistår selskaper, som gjennomfører rekrutteringsprosessene selv, med en grundig vurdering av preferert kandidat.

Les mer

Styrerekruttering

Tilpasset eiere/valgkomiteer som ønsker bistand til å rekruttere nye styremedlemmer.

Les mer

Ledergruppeevaluering

Tilpasset bedrifter som skal evaluere ledergruppens samlede kapasitet i forkant av større strategiendringer.

Les mer

Sertifiseringer

DNV-GL logo
Semac logo
Cut-e logo
istyrelsen

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Strandgate 3
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

scroll up