Tid for å ta styre-testen

Styret trenger egenutvikling og effektivisering. Den årlige evalueringen gir svar på om det jobber godt nok.

Hvis styret skal kunne arbeide effektivt, må det ha nødvendig kompetanse, kreativitet og evne til å være en strategisk pådriver i forretningsvirksomheten. Verdiskapende styrearbeid blir stadig viktigere for bedrifters lønnsomhet og overlevelse på lang sikt – både i oppgangstider og ikke minst når det røyner på.

Egenutvikling på agendaen
For å fungere godt, må styret sette sin egen utvikling på agendaen. Den årlige evalueringen vil vise om det trengs forbedringstiltak. Nå er tiden inne for å planlegge og gjennomføre årets egenevaluering og evaluering av daglig leder.

Den årlige evalueringen av styret og daglige leder må forberedes, ellers viser erfaring at den har liten effekt. Selve evalueringen gjennomføres nærmere årsskiftet.

Større krav enn før
– I dagens situasjon er det viktigere enn noen gang å gjennomføre en systematisk evaluering med tanke på forbedringer og effektivisering av styrearbeidet og vurdering av daglig leder, sier Bjarne Aamodt, partner og styreleder i iStyrelsen, som tilbyr rådgivingstjenester relatert til eierstyring og selskapsledelse. Han begrunner dette slik:

– Styrets rolle og bidrag til verdiskapingen er blitt stadig viktigere. Stor endringstakt innen teknologi, bærekraft, kundebehov, forretningsmodeller, sosiale medier og regulatoriske endringer stiller større krav til styrets og dets medlemmer enn noen gang.

Søkelys på daglig leder
Styrets viktigste oppgave er å sørge for at bedriften har rett daglig leder til enhver tid. Derfor er det et «must» at styret gjennomfører en årlig, systematisk evaluering av daglig leder.

En evaluering av styre og daglig leder med etterfølgende forbedringstiltak består av følgende hovedelementer:

  • Fakta-innsamling
  • Analyse av fakta
  • Behandling i styremøte
  • Konklusjon av forbedringsbehov
  • Konklusjon av forbedringstiltak
  • Gjennomføring av konkluderte forbedringstiltak

En detaljert beskrivelse av disse elementene finner du på iStyrelsens hjemmesider for henholdsvis styreevaluering og evaluering av daglig leder.

Må gjøres skikkelig
iStyrelsen utførte ved siste årsskifte en anonym spørreundersøkelse om hvordan styrene gjennomfører den årlige egenevalueringen. På den positive siden svarer vel 70 prosent av norske styrer at de gjør dette.

– Men det er betenkelig at hele 56 prosent av disse kun gjennomførte evalueringen som en sak i styremøte, uten forarbeid i form av fakta-innsamling og analyse av fakta. Erfaring tilsier at en så enkel styreevaluering har svært lite for seg. Derfor er det viktig at styrene nå planlegger for å gjennomføre alle elementene som er nevnt ovenfor, understreker Bjarne Aamodt.

Hjelp og bistand
AWN har som målsetting å bidra til god ledelse og effektiv styring av bedrifter. Vi vil gjerne formidle kontakt med iStyrelsen for tilpasset bistand til en grundig evaluering av ditt styre. En slik styreevaluering kan også kombineres med et internt styreseminar med temaer som er av aktuell interesse hos dere.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss i AWN eller vår samarbeidspartner iStyrelsen for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud på bistand til styreevaluering.

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up