Finn rett person første gang

Ingen rekrutteringsprosess garanterer et godt resultat. Men med en profesjonell aktør i ryggen er det mye større sjanse for at bedriften din finner den rette.

Pengene ruller ut
Kostnadene ved en feilansettelse er ikke lett å tallfeste. Det finnes knapt nok forskning på feltet. Men ifølge den internasjonale rekrutteringsplattformen GatedTalent kan kostnadene fort bli mange ganger høyere enn utgiftene til lønn og pensjon, når feil person ansattes i en lederstilling. Dagens Næringsliv anslo for noen år tilbake at feilansettelser koster norske bedrifter milliarder av kroner.

Feilansettelsene er hyppigst blant topplederne. Ifølge Aftenposten oppgir hver tredje toppleder at de har mer enn fem feilansettelser på samvittigheten, mens 73 prosent har gjort det minst én gang.

Feil leder koster mest
Ledelsen i en bedrift har som oppgave å ta viktige beslutninger, og den skal iverksette bedriftens strategi. Svikter det her, ruller kronene raskt. Ikke minst får dette følger over tid.

Derfor er kostnaden ved å ansette feil leder høyere jo mer ansvar personen har, fastslår magasinet Ledernytt. Tapte inntekter og markedsandeler som følge av en feilansettelse kan fort gi negative utslag på bunnlinjen. Dessuten risikerer bedriften betydelige indirekte kostnader i form av tapt omdømme. Internt kan en leder som ikke fungerer godt i jobben skape dårlig stemning og slitasje i avdelingen eller teamet vedkommende leder.

LinkedIn er ikke nok
Det kan være fristende å tenke at LinkedIn holder som rekrutteringskanal. LinkedIn-basen er stor og god, men den gir ikke nok informasjon. Den gir heller ikke tilgang til alle aktuelle kandidater. Derfor kan du ikke stole på at du når alle. De beste kandidatene må håndplukkes, og da trengs det flere kilder.

Lederen bør bruke sin tid og energi på å drive butikken, mens et profesjonelt rekrutteringsfirma finner kandidatene. Det er mest kostnadseffektivt for bedriften.

Erfaring og nettverk
Rekrutteringsfirmaets viktigste verktøy er bred erfaring, treffsikker metodikk og et omfattende nettverk.  Metodikken er utviklet for å håndplukke de beste kandidatene og sikre en grundig rekrutteringsprosess.

Rekrutteringsfirmaet sitter med ekspertise og erfaring som gjør det mulig å målrette søket etter den nye lederen. Dessuten kan vi se virksomheten din med nye øyne. Rådgiverne i AWN har solid ledererfaring samt at de sitter med dybdekunnskap om mange bransjer. Dette gjør av vi lettere forstår din bedrifts behov. I tillegg foretar vi en grundig sjekk av bakgrunnen til alle kandidater, for å luke ut mulig CV-juks.

Betaler for trygghet
Det er denne tryggheten bedriften betaler for. Derfor kan utgiften til en god rekrutteringsprosess være vel investerte penger, når nedsiden ved å gjøre feil er stor. Målet må være å finne rett person første gang!

Illustrasjon: Tumisu, Pixabay

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up