Bistand i en krisesituasjon

Mange av bedriftene i vårt område opplever nå en brutal virkelighet. Verdikjeder brytes, innsatsmidler mangler. Folk slutter å handle, butikker tvinges til å stenge. Inntektene forsvinner, kostnadene løper. Ansatte må jobbe hjemme eller permitteres, sentrale ledere settes i karantene.

Viruset kan påvirke selskapets kontantstrøm og egenkapitalsituasjon. Hva gjør styret og ledelsen for å håndtere dette? Hvordan kan man sikre nødvendig likviditet og effektiv samhandling internt? Her finnes det ingen oppskrifter eller lærebøker.

Det som finnes, er gode rådgivere og støttespillere som kan hjelpe styret og ledelsen til å fatte de riktige beslutningene. I Agilium Worldwide Norway samarbeider vi med noen av landets fremste miljøer innen styreoppfølging og lederrådgivning, iStyrelsen og Fønix Kompetanse. Sammen kan vi gi nødvendig hjelp i en presset situasjon.

  • iStyrelsen tilbyr rådgivingstjenester med særlig vekt på verdiskapende og bærekraftig styrearbeid.
  • Fønix Kompetanse bistår bedrifter med prosjektstyring, omstilling, lederoppfølging og kompetanseheving.

Håndtering av en krise koster tid og ressurser. Bemanningen må tilpasses en endret virkelighet. Karantene og smittefrykt krever alternative samarbeidsformer.

Et sterkt styre og en handlekraftig ledelse klarer å håndtere nødvendig risikostyring samtidig som driften opprettholdes og videreutvikles. Lykkes bedriften med å omstille seg raskt, kan den komme styrket ut av krisen. 

Agilium Worldwide Norway og våre samarbeidspartnere ønsker å bistå våre kunder i denne vanskelige fasen. Vi kan tilby verktøykassen som trengs for å ri av stormen. Ta kontakt med oss for å få hjelp til å avdekke behovene og iverksette de riktige tiltakene.

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up