Gråstenk er det nye gullet

Er det mulig å bytte jobb etter fylte 50? Hvis ikke, bør arbeidsgivere tenke nytt. Seniorer kan bidra med kunnskap, erfaring og stabilitet som bedriften trenger.

Arbeidstakere som har passert 50 opplever at de ikke er attraktive på arbeidsmarkedet. De risikerer å møte fordommer som at de er mye syke, lærer sakte, krever høy lønn og er lite fleksible. Ifølge november-statistikken fra NAV er det nå 14.400 helt ledige over 50 år i Norge.

En undervurdert ressurs
Vi i AWN tror at eldre arbeidstakere er en både undervurdert og uutnyttet ressurs i mange bedrifter. Seniorer kan bidra med verdifull erfaring og en mer helhetlig og langsiktig tenkning som bedriften kan ha nytte av.

For eldre arbeidssøkere er det viktig å ta tak i fordommene de møter, og vise sine fortrinn gjennom søkeprosessen. Det kan være et effektivt grep å fremheve fordelene alder og modenhet gir dem. På den måten snus de negative holdningene til noe positivt.

Eldre leverer godt
Ledere i offentlig og privat sektor er gjennomgående svært positive til seniorene de har ansatt, viser Norsk seniorpolitisk barometer for 2021. 79 prosent av lederne som svarte sier seg helt eller delvis enig i at arbeidstakere over 60 år har minst like gode arbeidsprestasjoner som dem under 60 år.

En nesten like stor andel er fornøyd med produktiviteten blant eldre arbeidstakere. Samtidig mener to av tre ledere at seniorer ikke er krevende å lede, og litt over halvparten sier at eldre kan brukes til like mye som yngre.

Mange arbeidsår igjen
Dagens Næringsliv omtalte nylig et knippe godt voksne mennesker som hadde gjort uvanlige karrieresprang. Ifølge arbeidslivsforsker Arild H. Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) er det uvanlig at folk som nærmer seg 50-årene gjør et drastisk jobbskifte.

– Hadde de vært ti år yngre, ville det vært mer naturlig. Men disse har jo vært så lenge i samme jobb at de åpenbart har trivdes godt der de var. Samtidig er det forståelig at også godt voksne arbeidstagere kan komme til et punkt i livet der man vil gjøre noe helt annet. For man har tross alt kanskje 20 år igjen i arbeidslivet, sier han til avisen.

Velg rett person
Samfunnet er avhengig av at folk står lenger i jobb. Behovet for attraktiv og spesialisert arbeidskraft vil øke voldsomt i årene som kommer. Dette er ikke minst tydelig innen helsesektoren. Dagens seniorer har bedre helse enn tidligere generasjoner, de blir eldre enn før – og de ønsker å jobbe.

La det ikke være tvil: AWN ser alltid etter den beste kandidaten, uavhengig av faktorer som for eksempel alder, kjønn og etnisitet. Men AWN vil gjerne hjelpe til med å blankpusse det gråstenkte gullet. Mange av de aktuelle kandidatene er erfarne spesialister med høy kompetanse innen sitt fagfelt.  Med vår tjeneste Professional Search bistår vi virksomheter som skal rekruttere nøkkelpersoner med spisskompetanse. Vår prosess gir større trygghet for å velge rett person på rett plass. Kanskje blir det en senior neste gang?

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up