Bedre støtte til nyansatte ledere

Agilium Worldwide Norway har inngått et strategisk samarbeid med Fønix Kompetanse, som er eksperter på lederutvikling og oppfølging av ledergrupper. Hensikten er å hjelpe ferske ledere til å få en god start.

En nyansatt leder mangler gjerne rutine fra andre tilsvarende stilinger, og vil trenge en rådgiver og sparringspartner den første tiden. Dessuten sitter ikke alle med verktøykassen som skal til for løse oppgavene på en god måte. Denne verktøykassen kan vi nå tilby gjennom samarbeidet med Fønix Kompetanse.

Agilium Worldwide Norway følger opp alle ledere vi rekrutterer de første seks månedene etter ansettelsen. I de tilfellene hvor ledere trenger ytterligere bistand, vil ekspertmiljøet i Fønix Kompetanse være en god støttespiller. Det kan dreie seg om hjelp til å etablere en velfungerende ledergruppe, utvikle effektive team, iverksette en strategiprosess eller gjennomføre den vanskelige medarbeidersamtalen. I andre tilfeller kan det være behov for bistand i omstillings- og endringsprosesser.

Fønix Kompetanse holder til sentralt i Drammen, og har siden 1997 vært en profesjonell rådgiver for bedrifter i privat og offentlig sektor i Østlandsområdet. Daglig leder for Fønix Kompetanse er Kristin Haftorn Johansen. Hun og de seks andre rådgiverne i teamet har bred erfaring på en rekke områder innen bedriftsrådgivning, prosjektstyring, leder- og personalutvikling, kompetanseheving og arbeidsmiljø – for å nevne noe.

Fønix Kompetanse har som målsetting å sette mennesket og teamet i sentrum, og ser på de ansatte som bedriftens viktigste ressurs. Gjennom samarbeidet med dem får Agilium Worldwide Norway og våre kunder en faglig sterk sparringspartner med bred kunnskap om forretningsprosesser og utvikling av de menneskelige ressursene i bedriften.

Bildet: Kristin Haftorn Johansen i Fønix Kompetanse og Jon A. Steen i Agilium Worldwide Norway (AWN) ønsker å hjelpe nyansatte ledere til å komme godt i gang i jobben.

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up