Vil finne flere flinke folk

Med 95 fast ansatte er Aktiv Veidrift AS en av de største lokale entreprenørene innen grunnarbeid. Dette omfatter vei, vann, avløp og nærings- og boligprosjekter.

– Aktiv Veidrift AS er en kompetansebedrift som holder på med infrastruktur. Vi bygger et selskap for fremtiden. Menneskene er kjernen i det vi gjør, sier Jan Ask Lervik. 

Bygge en prestasjonskultur

Da han overtok som daglig leder i 2018 var mandatet å styrke lønnsomheten, snarere enn å vokse for enhver pris.

– Jeg hadde erfaring fra ledelse innen bank og finans, hvor alt er salgs- og kundedrevet. For å lykkes må man utvikle en kultur hvor alle yter den ekstra innsatsen som gjør at eksisterende kunder er fornøyde og entusiastiske, samtidig som selskapet vinner nye, sier han.

Etter å ha snakket med folk og kunder og sett på de interne prosessene i bedriften, gikk han i gang med fire prioriterte områder: Skape mer «trøkk» mot markedet, skaffe nye lokaler, forbedre bedriftens grafiske profil og ruste opp kompetansen i bedriften. Det siste ble en kombinasjon av å utvikle flinke folk som allerede var om bord, og å finne nye medarbeidere der det trengtes påfyll.

– Både nye og funksjonelle lokaler og omprofileringen til en moderne kompetansebedrift ble viktig da vi skulle hente nye folk. Hvis du søker medarbeidere med erfaring i bransjen, må du være attraktiv. Det er jo slik at flinke folk vil jobbe i flinke selskaper, sier han.

Og nye folk fikk Jan med på laget. Fra 2018 er antall ansatte økt fra 65 til 95. Lønnsomheten betegner han med beskjedenhet som «god». 

I front på digitalisering

– Vi har bygget en offensiv kultur hvor vi har tiltrukket oss mennesker som har gjort oss mer profesjonelle innen viktige områder som organisasjon, kundebehandling, systemstøtte, digitalisering – og ikke minst håndtering av mennesker, sier han.

– En betydelig digitalisering de seneste årene gjør at vi har hevet kvaliteten i prosjektene. Vi fanger nå data fra gravemaskiner og annet materiell ute på anleggene som gjør at vi har mye bedre kontroll. Vi skal ligge i front i Norge på digitalisering i vår bransje.

Profesjonell rekruttering

– Du forklarer mye av suksessen med at dere har bygget et lag av dyktige medarbeidere som jobber godt sammen. Hvordan har dere rekruttert?

– Vi har gjort noe selv, men vi har også benyttet flere ulike rådgivere. Det siste året har vi utelukkende brukt AWN.

– Hva vil du si kjennetegner en god leveranse fra et rekrutteringsselskap?

– Det må selvsagt finne de riktige menneskene med den rette kompetansen uten at vi trenger å bruke mye tid på prosessen. Jeg mener det er fire brikker som må være på plass:

For det første må rekrutteringsselskapet ha kjennskap til og oversikt over relevante kandidater. Så må det kunne selge historien om oppdragsgiveren til kandidatene på en troverdig og god måte. For å få til det er det viktig at rådgiverne forstår bransjen. I tillegg må selvfølgelig prosessen være grundig og ordentlig, også overfor mulige nye medarbeidere. En god og ryddig prosess er et kvalitetsstempel både for oppdragsgiveren og rekrutteringsselskapet. Og sist, men ikke minst – rekrutteringsselskapet må kjøre prosessen, slik at vi sparer tid og ressurser, sier Lervik, før han konkluderer:

– Vår erfaring er at AWN leverer svært godt på alle kriteriene ovenfor, og vi er en svært fornøyd kunde.

Les mer om Aktiv Veidrift AS

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up