Metoden som gir bedre rekruttering

– Personlighet kan være viktigere enn formell kompetanse i en rekrutteringsprosess. Og de personlige egenskapene kan avdekkes i tester.

Dette sier Edvard Apneseth, seniorkonsulent i rådgivningsfirmaet Aon Assessment.  Han bistår AWN i å kartlegge jobbkandidatenes «soft skills». Dette internasjonale begrepet kan forklares som personlige eller sosiale egenskaper.

Har stor betydning
Hvilken betydning har disse «myke» egenskapene i en rekrutteringsprosess, sett i forhold til faglig kompetanse og yrkeserfaring? 

– Formell kompetanse kan læres i arbeidssituasjonen – med noen unntak, påpeker Edvard Apneseth. – En lege trenger utdannelse og autorisasjon, en bussjåfør må ha førerkort. Men ut over dette er kandidatens personlighet og sosiale egenskaper svært viktig for at en person skal kunne fungere godt i jobben, sier han. I forskning kalles dette «medborgerskap i organisasjonen», fra engelsk «organizational citizenship», forteller Apneseth.

Apneseth har en mastergrad i organisasjonspsykologi. I Aon Assessment jobber han som konsulent blant annet overfor selskaper som AWN, hvor han benyttes som rådgiver til rekrutteringsrutiner på alle nivåer. 

Fire ulike kategorier
– Vi deler kompetansepotesialet i fire ulike kategorier. Evner, for eksempel kognitiv intelligens, ferdigheter, som kan læres, personlighet, altså myke egenskaper eller «soft skilles», og motivasjon. En kombinasjon av disse danner grunnlag for å vurdere om en jobbsøker er egnet eller ikke, sier han.

Typiske myke egenskaper er samarbeidsevne, empati, hjelpsomhet og evnen til å fungere sammen med andre. For ledere er det en viktig egenskap å forstå medarbeiderne og få dem til å yte best mulig.

– En del sosiale ferdigheter kan læres, men det er vanskelig. Man kan lære teknikker og tvinge seg til å oppføre seg deretter, men det er tungt og man faller ofte tilbake til det som faller seg naturlig. I en rekrutteringsprosess er det mye fokus på utdanning og arbeidserfaring. Dette er viktig, men de personlige egenskapene er ofte viktigere, mener Edvard Apneseth.

Bekreftes av forskning
Internasjonalt går trenden i samme retning. Forskning viser et skifte blant arbeidsgivere fra å vektlegge økonomiske og operasjonelle ferdigheter i retning av at sosiale egenskaper får større betydning.

En omfattende analyse av nærmere 5000 stillinger, som ble publisert i Harvard Business Review i fjor, viser at bedriftene i større grad legger vekt på sosiale egenskaper som evnen til å lytte, reflektere, kommunisere og vise empati. Evnen til å kunne jobbe godt med mennesker er ikke bare et hyggelig supplement til erfaring og formell kompetanse, men viktig i seg selv.

«Soft skills» kan måles
Dette er det mulig å måle. AWN er sertifisert til å benytte tester som er utviklet for å kartlegge søkernes personlige egenskaper. En slik test kan avdekke kandidatens medmenneskelighet, hensynsfullhet, ydmykhet og samarbeidsevne. Blant annet måles evnen til å takle endringer og omstillinger.

Jon A. Steen, managing partner i AWN, forteller at de i rekrutteringen bruker mye tid på å avdekke kandidatens «soft skills» og motivasjon.

– Vår rekrutteringsprosess har to hoveddeler. I det innledende jobbintervjuet kartlegger vi kandidatenes kompetanse. I intervju nummer to fokuserer vi på kandidatenes kompetansepotensial, og vi benytter både evne-, ferdighets- og personlighetstester forteller Steen.

– Siden vi ikke kan observere en jobbsøker i arbeidssituasjonen over tid, er testen et godt verktøy i rekrutteringsprosessen. Resultatene diskuteres i jobbintervjuet, og blir en del av den endelige vurderingen, sier Edvard Apneseth.

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up