Ledere kan lære av toppfotballen

Dette intervjuet med daværende Godset-trener Henrik Pedersen ble først publisert 25. februar 2021. Strømsgodset avsluttet sin kontrakt med Pedersen 9. april 2021

Den danske treneren kom til Strømsgodset i juni 2019, mens laget lå sist på tabellen. Med Henrik Pedersen i ledelsen berget klubben plassen i Eliteserien det året, og endte på 11. plass. Siden har han systematisk satt sammen en spillerstall preget av ungdom både fra eget spillerakademi og utenfra, i kombinasjon med erfarne klubbspillere. Totalt har han hentet 11 spillere til klubben. 

Mennesket viktigst
Siden han kom til klubben har Henrik Pedersens hatt som mål å gi Strømsgodset en klar identitet og en solid økonomi. Dette omfatter også inntekter ved fremtidige spillersalg.

– Jeg er ser etter mennesket bak fotballspilleren. Dette er det aller viktigste! Tre egenskaper er avgjørende: Spilleren må være effektiv, skape merverdi og kunne inspirere andre. Jeg treffer alle mine valg ut fra dette, forteller «HP», som han kalles i klubben.

–  De kan ikke være grå mus. Det må være to-tre ting de er dyktige på, og syv-åtte hvor de kan bli bedre.  Dette er egenskaper vi kan utvikle. Er de gode på alt, vil de uansett ikke være i Strømsgodset. Vi ønsker effektive spillere med potensial for å skape merverdi. De må være modige og fremadrettede, med en tydelig identitet. Og de må inspirere både hverandre og publikum på tribunen, sier Godset-treneren.

Dyrke en vinnerkultur
Han er naturlig nok opptatt av å skape en kultur som legger grunnlag for gode resultater. Spillerne må akseptere at følelser kan svinge, og være forberedt på at de kan møte motgang. Ved å akseptere dette og videreutvikle følelsesspekteret vil de oppnå stabile prestasjoner. 

– Vi må jobbe for å utvikle mennesket og finne begrensingene som hindrer dem i å være den de ønsker. Dette er like viktig som det rent fotballmessige, sier Henrik Pedersen.

Foran hver kamp legger treneren en «game plan» som besvarer tre sentrale spørsmål: Hva, hvorfor og hvordan. Planen blir gjennomgått med spillerne hele uken før kampen, spesielt de siste par dagene før de går på banen.

– Treneren har klare oppfatninger om hvordan kampen skal gjennomføres. Men det er ikke nok. Det viktigste er å sikre at alle har eierskap til strategien. Hvis den gir mening for spillerne, skaper vi en helhet, påpeker han.

Tøffe tilbakemeldinger
Hver kamp evalueres alltid dagen etter, på bakgrunn av strategien og spillestilen.  De individuelle evalueringene skjer de påfølgende dagene. Henrik og hans assistenter har ansvaret for rundt åtte spillere hver, som får tilbakemeldinger i henhold til mål og plan.

– Vi skal prestere hver dag og hver helg, og vi må være opptatt av resultater hele tiden. Dette er knallhardt. Jeg gir ærlig feedback, og den kan være røff. Min oppfatning er at man kan si alt, så sant det kommer fra hjertet og ikke er ment å skulle gjøre andre små, understreker han.

Start med deg selv
På spørsmål om hvilke råd han vil gi til næringslivsledere som skal jobbe med egen ledergruppe, svarer Godset-treneren at det viktigste er å starte med seg selv. Som egentrening benytter han yoga og meditasjon, noe som hjelper ham i å akseptere hver eneste situasjon han står i.

– For meg er det viktig å være meg selv hver dag, og gi uttrykk for hvordan jeg har det. I dette ligger det også å innrømme egne feil. Lederen må se noe hos de andre som de ikke ser selv, og hjelpe dem på vei – ikke dømme. Det er viktig å huske at topprestasjonene ligger i nuet. Hvis jeg er redd eller frykter for fremtiden, hvordan skal jeg da skape et team som er modig, fremadrettet og tør vise hvem de er hver dag, uansett hvilken opplevelse de nettopp har vært en del av? Ikke sjans – det starter med meg!

Mer enn en tittel
Lederrollen må være mer enn bare en tittel, mener suksesstreneren. Ved å bygge tillit og skape gode relasjoner oppnår lederen og teamet resultater, som i sin tur legger grunnlaget for videre utvikling.

– Dette må vi ikke bryte ned. Gjør vi det, er vi tilbake til utgangspunktet. Som leder må jeg ha et klart mål og sørge for at det gir mening. Pasjon må omsettes til motivasjon. Vi trenger ikke være redd for konflikter, ofte er det konflikter som bringer oss videre, avslutter Henrik Pedersen.

Det er hjelp å få
AWN – som er stolt Strømsgodset-sponsor – tilbyr et konsept for ledergruppeevaluering. Dette er et verktøy for å sjekke om ledergruppen er på ballen, eller om det blir for mye stang ut.

Målet er å avdekke ledergruppens kapasitet til å gjennomføre selskapets strategi.  Dette er spesielt nyttig når et selskap står foran strategiendringer, kjøp og salg av virksomheter, omorganisering eller krisehåndtering.

For å evaluere hver enkelt leders kompetanse gjennomfører vi individuelle samtaler med medlemmene i ledergruppen, samt styremedlemmer og administrerende direktør. Vi setter oss grundig inn i selskapets strategi og hvert forretningsområdes måloppnåelse, operasjonelle evne og samhandling.

Hva må gjøres?
På bakgrunn av dette utarbeider vi en sluttrapport som presenteres for oppdragsgiver. Denne inneholder både en faktabasert og kvalitativ evaluering av styrker, svakheter og potensial hos den enkelte leder, og eventuelle utviklingsbehov i lederteamet som helhet.

Vi gir innspill på nødvendige endringer i rollefordelingen i teamet, og vi påpeker eventuelle kompetansegap. En slik gjennomgang gir styret trygghet for at ledergruppen er rustet til å videreutvikle bedriften og ta den helt til tabelltoppen.

Tekst: Egil Erlandsen 

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up