Slik kan du styrke bedriftens lønnsomhet

De fleste bedriftene i vår region har et betydelig potensial for å styrke sin verdiskaping og lønnsomhet. Nøkkelen er et verdiskapende styre.


«Det verdiskapende styret» er tema for frokostseminaret i Næringsforeningen i Drammensregionen onsdag 25. september. Her får du møte Jon A. Steen, Managing Partner i Agilium Worldwide Norway (AWN) og Bjarne Aamodt, styreleder og partner i iStyrelsen.

Næringslivet i Drammensregionen består av en flora av små, mellomstore og noen store bedrifter. På frokostseminaret vil de to foredragsholderne vise hvilke muligheter bedriftene har til å styrke verdiskapingen gjennom et riktig sammensatt og velfungerende styre. Dette dreier seg om:

  • Klargjøring av premisser for bedriften og dets styre
  • Optimal styresammensetning
  • Styrets effektive arbeidsform
  • De sentrale roller og oppgaver som styret skal ivareta

AWN har inngått et strategisk samarbeid med iStyrelsen AS om å levere en komplett meny av tjenester til bedrifter i forbindelse med styrerekruttering, eierstyring og selskapsledelse. Samarbeidet innebærer at hver av partene styrker tilbudet til sine bedriftskunder både i bredde og i kvalitet.

Foredragsholderne på seminaret har lang og bred erfaring innen sitt fagfelt:

Jon Steen har jobbet med rekruttering siden 2010, og har spesialisert seg på rekruttering av toppledere, ledere og styremedlemmer. 

Bjarne Aamodt har erfaring fra styrearbeid og selskapsledelse, samt rådgivning og evaluering av styrearbeid og styresammensetning.

Praktisk informasjon om frokostseminaret:

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up