Om Oss

Agilum Worldwide Norway AS er et partnereid Executive Search & Selection-selskap som tilfører din virksomhet rett kompetanse i forhold til morgendagens forretningsmessige utfordringer. Vi er en del av Agilium Worldwide som er et ledende executive search-nettverk med 30 medlemsbedrifter og i stadig vekst.  Medlemmenes varierte bakgrunn medfører at vi tilbyr våre kunder bred fagkompetanse både lokalt og globalt.

AWN skal være den naturlige samarbeidspartner når bedrifter og organisasjoner skal rekruttere ledere og nøkkelpersoner. Gjennom vårt arbeid skal vi bli respektert av både oppdragsgivere og kandidater. Vi baserer vår virksomhet på en grundig og gjennomarbeidet rekrutteringsprosess. I alle prosesser fungerer vi som rådgivere både for våre oppdragsgivere og de aktuelle kandidater.  

Våre oppdragsgivere skal oppleve oss på følgende måte:

«AWN tar ansvaret og gjennomfører hele rekrutteringsprosessen slik at de avlaster meg som leder, som medfører at jeg kan fokusere på driften av min egen virksomhet. AWN evner å sette seg godt inn i selskapet og stillingen og kommuniserer dette til kandidatene på en like god måte som våre ansatte. Prosessen oppleves som gjennomført grundig. AWN leverer rett person hver gang».

Kandidater som er en del av våre rekrutteringsprosesser skal oppleve oss på følgende måte:

«AWN tar meg som kandidat på alvor, jeg får beskjed om status underveis og jeg opplever prosessen som ryddig».

 

 

Våre verdier:

  • Ærlighet
  • Respekt
  • Holde det vi lover

 

Vårt kundeløfte: 

«Vi lover deg at vi skal finne rett person for stillingen - hver gang! Vi skal alltid gjennomføre vår grundige prosess som avtalt, vi skal alltid gjennomføre bakgrunnssjekk av kandidatene før finalerunden og vi garanterer dette gjennom vår GARANTI «rett person på rett plass»».

 

Vårt kandidatløfte:

«Vi lover å ta deg på alvor, vi skal holde deg orientert om prosessen, vi skal gi deg ryddig tilbakemelding når prosessen er ferdig - uansett om du nådde opp eller ikke».

 

Våre ansatte


Jon A. Steen

Managing Partner

Jon Steen er utdannet Handelsøkonom fra Handelsakademiet. Han er sertifisert som rekrutterer av DnV GL.

Jon har jobbet med rekruttering siden 2010 og har spesialisert seg på rekruttering av toppledere, ledere og styremedlemmer samt spesialister innenfor bank og finans, energi, revisjon, regnskap, HR og markedsføring. Jon har tidligere vært adm. dir. i Mirror Accounting, country manager i Manpower Business Solution i Norge og har 17 års fartstid fra ulike lederroller i DNB-konsernet.

John Endsjø

Rådgiver

John er utdannet Sivilingeniør maskin - VVS fra NTNU i Trondheim, med tilleggsutdannelse fra Handelshøyskolen BI i Oslo innen økonomi, markedsføring og investeringsanalyse, samt en Master of Management innen «Det verdiskapende styret».

John har fra 1972 innehatt forskjellige lederstillinger i Norge og utlandet.

Han har siden 1992 utelukkende jobbet med lederrekruttering, headhunting og Executive Search, hvorav 17 år i et internasjonalt Executive Search-selskap. Han har omfattende kunnskap og erfaring med rekruttering av topp- og mellomledere til både offentlig og privat sektor, samt styremedlemmer. Han har rekruttert rådmenn og til andre fylkeskommunale og kommunale topplederstillinger.

Roger Abrahamsen

Rådgiver

Roger Abrahamsen er utdannet cand mag fra Universitetet i Oslo i fagene arbeids- og organisasjonspsykologi.
Han har militær lederbakgrunn og har 10 års ledererfaring fra selskaper som Hafslund og Nokas-konsernet.
Roger har arbeidet med rekruttering av ledere, prosjektledere og fagspesialister siden 2011.
Fagområder er teknisk sektor, bygg og anlegg, HR og administrasjon.

Sertifiseringer

DNV-GL logo
Semac logo
Cut-e logo
istyrelsen

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Strandgate 3
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

scroll up