Om Oss

Agilium Worldwide Norway (AWN) er ledende innen rekruttering av ledere, nøkkelpersoner og styremedlemmer i privat og offentlig sektor.

Vi er den naturlige samarbeidspartneren for bedrifter og organisasjoner som skal ansette toppledere, mellomledere og spesialister. Vårt spesialfelt er å rekruttere nøkkelpersoner med riktig kompetanse og styremedlemmer med forståelse for verdiskapende styrearbeid.

AWN har oppdrag over hele Sør-Norge, på tvers av bransjer og næringer. Vår tilknytning til det internasjonale nettverket Agilium Worldwide Executive Search Group gjør det mulig å gå ut over landegrensene for å finne de beste kandidatene samt å bistå våre kunder med rekruttering globalt.

Rådgiverne i AWN har solid kompetanse og ledererfaring. Vi sitter med dybdekunnskap om en rekke bransjer og næringer. Gjennom grundige analyser av bedrifter og virksomheter utvikler vi en dyp forståelse av hvilke egenskaper og profiler som er nødvendige for at kandidatene skal lykkes. Dette gjør av vi også lettere forstår din bedrifts behov.

Våre viktigste verktøy er bred erfaring, grundighet, treffsikker metodikk og et omfattende nettverk. Metoden vi benytter er utviklet for å sikre en trygg rekrutteringsprosess. Vi er rådgivere både for våre oppdragsgivere og de aktuelle kandidatene.

I rekrutteringsprosessen benytter vi strukturerte, kompetansebaserte intervjuer og anerkjente tester av evner/ferdigheter og personlighet. I tillegg foretar vi en grundig sjekk av kandidatenes bakgrunn for å verifisere alle opplysninger og luke ut mulig CV-juks.

Lederne vi rekrutterer skal ha et fremtidsrettet syn på teknologi og være pådrivere i den digitale utviklingen, slik at de kan drive effektiv endringsledelse.

Dyktig ledere gir selskapet et avgjørende konkurransefortrinn. Vårt fremste mål er å skape verdier for våre kunder gjennom en profesjonell rekrutteringsprosess.

Rekruttering er en investering, og nedsiden ved å gjøre feil er stor. Som profesjonell aktør garanterer AWN at vi finner den rette og best motiverte kandidaten. Det er denne tryggheten våre oppdragsgivere betaler for.

Vårt kundeløfte: 

«Vi lover deg at vi skal finne rett person for stillingen - hver gang! Vi skal alltid gjennomføre vår grundige prosess som avtalt, vi skal alltid gjennomføre bakgrunnssjekk av kandidatene før finalerunden og vi garanterer dette gjennom vår GARANTI «rett person på rett plass»».

 

Vårt kandidatløfte:

«Vi lover å ta deg på alvor, vi skal holde deg orientert om prosessen, vi skal gi deg ryddig tilbakemelding når prosessen er ferdig - uansett om du nådde opp eller ikke».

 

Våre rådgivere


Jon A. Steen

Managing Partner

Jon Steen er utdannet Handelsøkonom fra Handelsakademiet. Han er sertifisert som rekrutterer av DnV GL.

Jon har jobbet med rekruttering siden 2010 og har spesialisert seg på rekruttering av toppledere, ledere og styremedlemmer samt spesialister innenfor bank og finans, energi, revisjon, regnskap, HR og markedsføring. Jon har tidligere vært adm. dir. i Mirror Accounting, country manager i Manpower Business Solution i Norge og har 17 års fartstid fra ulike lederroller i DNB-konsernet.

932 92 400
jas@awn.no

John Endsjø

Senior rådgiver

John er utdannet Sivilingeniør maskin - VVS fra NTNU i Trondheim, med tilleggsutdannelse fra Handelshøyskolen BI i Oslo innen økonomi, markedsføring og investeringsanalyse, samt en Master of Management innen «Det verdiskapende styret».

John har fra 1972 innehatt forskjellige lederstillinger i Norge og utlandet.

Han har siden 1992 utelukkende jobbet med lederrekruttering, headhunting og Executive Search, hvorav 17 år i et internasjonalt Executive Search-selskap. Han har omfattende kunnskap og erfaring med rekruttering av topp- og mellomledere til både offentlig og privat sektor, samt styremedlemmer. Han har rekruttert rådmenn og til andre fylkeskommunale og kommunale topplederstillinger.

905 66 671
jen@awn.no

Svein-Thore Gran

Senior rådgiver

Svein-Thore Gran er utdannet ved Norges Handelshøyskole og Universität Fribourg i Sveits.
Han har lang erfaring som redaksjonell og kommersiell leder av norske og internasjonale mediebedrifter. Før han kom til AWN var han konserndirektør i NHST Media Group med ansvar for globale publikasjoner innen energi, shipping og sjømat.
Han har hatt ulike redaktørstillinger i Dagens Næringsliv, og vært sjefredaktør og adm. dir. for DN.no.
Svein-Thore har også vært styreleder og styremedlem i digitale medie- og pr-bedrifter. Han har således mye kunnskap om å rekruttere ledere som sikrer forretningsutvikling, digitalisering og god endringsledelse.

932 56 397
stg@awn.no

Kathrine Kreutzer

Senior Rådgiver

Kathrine er utdannet Siviløkonom fra Universitetet i Agder. Hun har lang ledererfaring og har jobbet mesteparten av sin yrkesaktive karriere med rekruttering til stillinger innen IT, administrasjon, økonomi og informasjonsforvaltning til både privat og offentlig sektor. Hun har erfaring fra ulike styreverv og har jobbet både operativt og strategisk med små og store kunder.

930 35 792
kk@awn.no

Sertifiseringer

DNV-GL logo
Semac logo
Cut-e logo
istyrelsen

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Strandgate 3
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

scroll up